• Halmstads webbplatser

Äldreboende

Äldreboende är en biståndsinsats för dig som är över 65 år och har ett omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt.