• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Vårt nya korttidsboende ska heta Nymansgården

På Nymansgatan bygger kommunen ett nytt korttidsboende för äldre med 80 platser och en rehabiliteringsbassäng. Det nya boendet öppnar sensommaren 2023 och ersätter det nuvarande som idag finns på Bäckagård. Namnet på boendet har en direkt koppling till sin gatuadress, som är uppkallad efter Anders Petter Nyman (1812-1879).

Namntävling för medarbetare

Medarbetare på hemvårdsförvaltningen fick möjlighet att komma in med namnförslag under hösten genom en namntävling. Det vinnande bidraget kom från Marita Svensson, som idag arbetar som undersköterska på växelvården på Bäckagård. Bakgrunden till namnen på gatan och det nya korttidsboendet har kommit fram genom släktforskning.

Det var en gång…

Anders Petter Nyman (A.P.) föddes den 8 december 1812 i Småland, i Ryssby socken. Han ville bli näringsidkare och bestämde sig för att möjligheterna i Halmstad borde vara bra. 1825 kom han till Halmstad och började som bodbetjänt hos Holst & Rydberg. Efter 11 år behövde han söka burskap (laglig rätt att utöva sitt yrke) om han för egen räkning ämnade idka borgerliggärning – om han ville starta eget, så att säga. Nyman fick sitt burskap 1836 och gifte sig samma år med Jungfru Sofia Magdalena Broome, som kom från staden.

Nyman ägde fastigheter vid hörnet av nuvarande Storgatan och Klammerdammsgatan, men hela kvarteret ödelades genom eldsvåda 1845. Därefter lät han bygga det fortfarande befintliga boningshuset i två våningar åt Storgatan.

1862 invaldes han bland stadsfullmäktige i Halmstad. Han hade många järn i elden och var omtyckt. Han avled 1879 och ligger begravd på Norra kyrkogården i Halmstad.

Fakta:
Korttidsboendet är en form av äldreboende där du bor under en begränsad tid. Det kan vara för att du ska återhämta dig efter en sjukhusvistelse, eller för att avlasta en anhörig. Korttidsboendet har personal dygnet runt.

Här kan du läsa mer om det nuvarande korttidsboendet för äldre.