• Halmstads webbplatser

Arbeta som avlösare

Som avlösare tar du hand om ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning i personens hem. På så sätt får de som vanligtvis tar hand om personen tid för sig själva.

Uppgifter

Under tiden du utför ditt uppdrag ska du finnas till hands för personen och hjälpa till med dennes behov. Det kan vara lek, utevistelse i närområdet och tillsyn. I uppdraget ingår ingen matlagning eller andra hushållsgöromål.

Uppdragets omfattning

Uppdragets omfattning är vanligtvis 10–20 timmar per månad. Det kan vara på olika tider på dygnet, vardag eller helg. Det är den anhöriga som ansvarar för att hålla kontakt och boka in dig vid behov.

Stöd och ersättning

Du får ett arvode per timme du utför uppdraget. Utfört uppdrag ska redovisas till socialtjänsten varje månad.

Du är inte ensam i ditt uppdrag, utan du får stöd från socialtjänsten.

Att få ett uppdrag

Du behöver ingen särskild utbildning eller erfarenhet för uppdraget. Däremot gör socialtjänsten en utredning för att se så att du är lämplig för det. I utredningen ingår utdrag ur socialregistret, belastnings- och misstankeregistret, referenstagning samt intervju.

Kommunen försöker sedan att hitta personer som passar ihop. Därför kan det dröja innan du får ett uppdrag efter att du har blivit godkänd.

Du har tystnadsplikt

Tystnadsplikten innebär att du inte får prata med utomstående om personer som du är eller har varit stöd för.

Anmäl intresse

Anmäl intresse för uppdraget

Redovisa din tid

Du som har ett uppdrag via socialförvaltningens avdelning för stöd och service redovisar din tid i en e-tjänst:

Registrera eller signera tid