Daglig verksamhet

Om du har svårt att få ett arbete på grund av en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, kan du delta i daglig verksamhet. Du får en meningsfull sysselsättning, möjlighet till personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället.

Information på lättläst svenska

Har du rätt till daglig verksamhet enligt LSS
får du daglig verksamhet som passar dig.
Du söker om daglig verksamhet
hos kommunen.

Du kan ringa till oss
vardagar på dagtid.
Telefonnumret är 035-13 70 00.

En handläggare beslutar
om du ska få daglig verksamhet.
Är du inte nöjd med beslutet
kan du klaga på det.
Det står i beslutet
hur du ska göra för att klaga på det.

Daglig verksamhet är till för dig som:

  • Har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att komma in på arbetsmarknaden
  • Är i yrkesför ålder
  • Inte studerar på heltid

Det finns olika typer av daglig verksamhet:

  • I grupp och enskilt
  • Varierande och lugna aktiviteter
  • Utomhus och inomhus

Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken verksamhet som passar för dig. Du får ett personligt schema anpassat efter dina behov, förutsättningar och intressen.

Exempel på sysselsättning:

  • Hantverk och återvinning
  • Friskvård
  • Kontors- och trädgårdsarbete
  • Matlagning och städning

Ansök om daglig verksamhet

Ansök om daglig verksamhet

När kommunen fått in din ansökan utreder en handläggare om du har rätt till daglig verksamhet. Du får ett skriftligt svar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Hur du överklagar står i beslutet.