• Halmstads webbplatser

Kontaktperson för vuxna med funktions­nedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och behöver någon att träffa utanför din familj, kan få en kontaktperson. Kontaktpersonen fungerar som en vän som stöttar dig på det sätt du behöver. Ni kan till exempel gå ut på aktiviteter tillsammans, höras av på telefon eller umgås hemma.

Information på lättläst svenska

En kontaktperson ska vara som en god vän
som du kan ringa till
och prata med ibland.
Du betalar för dig själv
men inte för din kontaktperson
om ni går på bio eller dricker kaffe ute.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning
eller stora fysiska funktionsnedsättningar
kan få en kontaktperson.
Oftast har du inga eller få vänner
och känner dig ensam.

Du ska passa ihop med din kontaktperson
och kommunen undersöker alltid noga
vem som blir kontaktperson.

Insatsen är till för dig som...

  • är vuxen
  • har en begåvningsmässig funktionsnedsättning eller en omfattande fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • har få eller inga kontakter utanför familjen, känner dig ensam och har svårt att hitta vänner på egen hand.

Så funkar det

En kontaktperson ska fungera som en god vän. Ni kan exempelvis ringa och prata en stund, hälsa på varandra eller gå ut på en aktivitet.

Kontaktpersoner kan ha olika ålder, kön och intressen. Kommunen försöker hitta någon som är pålitlig och passar ihop med just dig. Det kan ta upp till fyra månader.

Tystnadsplikt

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dig och din familj.

Kostnader

Du betalar själv dina utgifter, till exempel entréavgifter. Du har inte några kostnader för kontaktpersonens eventuella utgifter.

Ansök om stöd

Om du tror att du skulle behöva en kontaktperson, kontakta kommunen eller använd e‑tjänsten:

Ansök om att få en kontaktperson

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.