• Halmstads webbplatser

Att vara ledsagare

Som ledsagare hjälper du en person med funktionsnedsättning att komma ut på kultur- och fritidsaktiviteter utanför det egna hemmet. Du kan vara ledsagare åt en ungdom eller vuxen.

Uppgifter

Som ledsagare kan du stötta både fysisk och psykiskt i samband med aktiviteter. Det kan till exempel vara fritidsaktiviteter, träffa vänner, ta en promenad, hjälp att handla kläder eller följa med och titta på ett idrotts- eller musikevenemang. Du utför uppdraget utanför era hem. Ibland möts ni och utgår från den enskildes hem och ibland möts ni upp på annan plats. Fokus ligger inte på er relation utan på stöd att komma ut på aktiviteter.

I uppdraget ingår inte att köra den enskilde i din bil eller i hens egen bil. Om personen du stöttar har behov av transportmedel sker det med kollektivtrafik eller färdtjänst.

Uppdragets omfattning

Uppdragets omfattning brukar vara 10–20 timmar per månad, max åtta timmar per tillfälle. Det kan ske på vardag eller helg, dag eller kväll. Det är den enskilde eller dess anhöriga som ansvarar för att hålla kontakt och boka in dig vid behov.

Stöd och ersättning

Du får ett arvode per timme du utför uppdraget. Du får även ett tillägg som ska täcka eventuella omkostnader. Personen du hjälper betalar för sina egna kostnader. Du redovisar ditt uppdrag till socialtjänsten varje månad.

Du är inte ensam i ditt uppdrag, utan du får stöd från socialtjänsten.

Att få ett uppdrag

Innan du kan få ett uppdrag, gör socialtjänsten en utredning för att se så att du är lämplig för det. I utredningen ingår utdrag ur socialregistret, belastnings- och misstankeregistret, referenstagning samt intervju. Du behöver ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Kommunen försöker sedan att hitta personer som passar ihop. Därför kan det dröja innan du får ett uppdrag efter att du har blivit godkänd.

Du har tystnadsplikt

Tystnadsplikten innebär att du inte får prata med utomstående om personer som du är eller har varit stöd för.

Anmäl intresse

Anmäl intresse för uppdraget

Redovisa din tid

Du som har ett uppdrag via socialförvaltningens avdelning för stöd och service redovisar din tid i en e-tjänst:

Registrera eller signera tid