Halmstads Rådhus AB

Halmstads Rådhus AB är moderbolag till kommunens hel- eller delägda dotterbolag.

Moderbolaget ansvarar för den övergripande utvecklingen och styrningen samt uppföljning av ekonomi och finanser.

Ansvarig

Mattias Rossköld, vd