• Halmstads webbplatser

Halmstads Rådhus AB

Halmstads Rådhus AB är moderbolag till de helägda dotterbolag som kommunen har.

Moderbolaget ansvarar för den övergripande utvecklingen och styrningen samt uppföljning av ekonomi och finanser.

Ansvarig

Mattias Rossköld, vd