• Halmstads webbplatser

Stöd till samhällsföreningar

Samhällsföreningar kan söka "verksamhetsstöd – demokrati- och rättighetsfrågor".

Det här kan du söka för

Syftet med stödet är att stötta föreningar som aktivt arbetar med demokrati- och rättighetsfrågor. Stödet som söks ska stärka arbetet för "Den inkluderande kommunen", ett av de områden i Halmstads kommuns strategiska plan framtagen för att utveckla Halmstad:

Vem som kan söka

Verksamhetsstödet vänder sig till rättighets- och kulturbärande föreningar som bidrar till delaktighet i lokalsamhället. Föreningarna som är berättigade att söka stödet kan exempelvis:

  • arbeta med demokrati och rättigheter ur ett integrations-, jämställdhets- eller HBTQ-perspektiv.
  • arbeta för att öka invånarnas kunskaper om demokratin.
  • arbeta med frågor som rör ort- eller landsbygdsutveckling.

I föreningens stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska det framgå hur föreningen arbetar aktivt med demokrati- och rättighetsfrågor.

Sociala hjälporganisationer och föreningar som arbetar med funktionsrätt söker istället stöd här:

Ansökan

Ansökan för kommande verksamhetsår ska vara registrerad senast 30 november. Beslut meddelas i februari.

Ansök om verksamhetsstöd

Redovisning

Redovisa verksamhetsstödet senast 30 april året efter verksamhetsåret.

Nämn kommunen i er kommunikation

Texten ”Med stöd av Halmstads kommun” eller Halmstads kommuns logotyp ska alltid finnas med i all extern kommunikation om det ni fått stöd för. Det kan till exempel vara marknadsföring, pressmeddelanden och webbinformation.

Logotypen ska inte användas i något annat sammanhang än tillsammans med det ni fått stöd för.