• Halmstads webbplatser

Privat drift undersöks för deponi i Kistinge

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har i dag fattat beslut om att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att omgående undersöka om det finns privata aktörer som vill utveckla och driva en återvinnings- och deponianläggning i Kistinge industriområde.

Det finns ett regionalt och kommunalt behov av den typen av verksamhet, bland annat för att minska utsläpp av växthusgaser genom kortade transportsträckor.

Enligt tillståndet måste en verksamhet etableras innan september 2026, och tillståndet bedöms ha ett kommersiellt värde.

Bakgrund

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) har sedan 2014 haft tillstånd att bedriva återvinnings- och deponiverksamhet i Kistinge, men har inte etablerat någon anläggning. HEM har istället hittat andra sätt att hantera sitt avfall. Detta föranledde att HEM för tre år sedan sa upp arrendeavtalet i förtid.

Kommunledningsförvaltningen gjorde dock bedömningen att det finns vinster med att återvinnings- och deponiverksamhet bedrivs på platsen. Därför begärde kommunstyrelsen att HEM skulle ge ett slutgiltigt besked på om de såg möjligheter att bedriva verksamhet på återvinnings- och deponiområdet i Kistinge.

Den första februari 2024 återkom HEM med beskedet att de fortfarande inte såg några möjligheter att bedriva verksamhet på området och därför undersöks nu om intresse finns hos privata aktörer.