• Halmstads webbplatser

Resultat och jämförelser

Hur väl står sig Halmstad i konkurrens med andra kommuner? Här kan du ta del av jämförelser mellan kommuner inom olika områden.

Så tycker invånarna om Halmstads kommun

I medborgarundersökningen får du som halmstadbo tycka till om Halmstad och om kommunens verksamheter. Kommunen betygsätts inom tre områden:

  • kommunens verksamhet
  • kommunen och regionen som plats att bo och leva på
  • det inflytande invånarna har på verksamheterna

Sammanfattning av medborgarundersökningen 2019

Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur invånarna upplever Halmstad som en plats att leva och bo på. Halmstad fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 65 (av 100) att jämföra med medelbetyget 59 för de övriga kommuner som medverkar i undersökningen. Högst betyg fick Halmstad inom områdena utbildningsmöjligheter, andelen som rekommenderar kommunen till andra, kommunikationer och kommersiellt utbud. Lägst betyg fick områdena bostäder och trygghet.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar vad invånarna tycker om Halmstads kommuns verksamheter. Halmstad fick helhetsbetyget 58 att jämföra med medelbetyget 53 för övriga kommuner. Högst betyg fick verksamheterna räddningstjänsten, vatten och avlopp samt kultur. Lägst betyg fick verksamheterna grundskolan, äldreomsorgen och stöd för utsatta personer.

Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur invånarna uppfattar sitt inflytande över Halmstads kommuns verksamheter. Halmstad fick helhetsbetyget 43 (av 100) att jämföra med medelbetyget 39 för övriga kommuner. Högst betyg fick information. Lägst betyg fick möjligheten till påverkan.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Öppna jämförelser

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom enskilda verksamhetsområden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram jämförelser för exempelvis socialtjänst, skola och hållbarhetsarbete. För varje område finns en stor mängd nyckeltal.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Varje år genomför Sveriges kommuner och regioner (SKR) undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet är att ge kunskap om kvaliteten på kommunens verksamhet för att skapa underlag till en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Till skillnad från de öppna jämförelserna, ingår flera olika verksamhetsområden i Kommunens Kvalitet i Korthet. Däremot finns det endast enstaka resultat per område.

I 2019 års undersökning är Halmstads starka sidor bland annat elever med gymnasieexamen, väntetid till äldreboende och ett gott bemötande vid kontakt med kommunen. Det finns också tydliga förbättringsområden som exempelvis kostnaden per barn i förskolan och direkt svar på en enkel fråga per telefon.

Här är det bäst att leva

Nyhetsmagasinet Fokus rankar Sveriges kommuner utifrån 30 olika faktorer i undersökningen Här är det bäst att leva. I 2020 års undersökning rankas Halmstad på plats 65 av landets 290 kommuner Länk till annan webbplats..

Superkommun

Dagens Samhälles lista över Sveriges superkommuner visar vilka som står särskilt starkt rustade inför framtiden. Över 40 000 mätpunkter fördelade över 144 variabler i 18 kategorier ligger till grund för deras ranking. Halmstads kommun har vunnit både 2018 och 2019. 2021 hamnar vi återigen i topp tre i kategorin "Städer och stadsnära kommuner". (2020 ställdes in på grund av pandemin.)

Ungdomsenkäten LUPP

Var tredje år sedan 2009 genomför Halmstads kommun ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). De cirka 70 frågorna ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, fritid och framtid.

LUPP genomfördes senast i oktober 2021 i årskurs 8 och andra året på gymnasiet. Enkäten besvarades under skoltid, var frivillig och fanns på flera språk (svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska).

LUPP-resultat 2021

Cirka 2000 unga svarade på enkäten. Resultatet visar att de allra flesta unga är nöjda med sina liv och ser ljust på sin framtid. Men antalet unga som känner sig stressade och missnöjda med livet i sin helhet ökar. Coronapandemin har påverkat, men inte alltid till det sämre. Lika många som angett att livet blivit sämre till följd av pandemin har angett att livet blivit bättre.

Ladda ner LUPP-rapport 2021 Pdf, 1.1 MB.

Du kan också ta del av resultatet via fyra filmer, presenterat av Halmstads kommuns unga ambassadörer, som arbetat med undersökningen.

LUPP är en nationell undersökning från MUCF Länk till annan webbplats.