• Halmstads webbplatser

Lokala föreskrifter

Halmstads lokala föreskrifter styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats inom kommunen. Det kan till exempel handla om var det är alkoholförbud eller var du måste hålla din hund kopplad.