• Halmstads webbplatser

Ekonomi

Här kan du skaffa dig en överblick över Halmstads kommuns ekonomi och ta del av vår budget, delårs- och månadsrapporter och årsredovisning. Du kan också hitta hur dina skattepengar används, hur väl står sig Halmstad i konkurrens med andra kommuner samt avgifter och taxor.