• Halmstads webbplatser

Fakta om näringslivet

Halmstad har ett dynamiskt och växande näringsliv med en stor bredd av branscher och kunskapskluster. Flest antal anställda finns inom branscherna logistik, detaljhandel och bygg. Här finns det goda möjligheter att växa och etablera sig.

Antal företag

Det fanns drygt 11 000 aktiva företag och organisationer inom kommunen år 2023. De flesta är små och medelstora företag. Tillväxten av företag är positiv i samtliga storleksklasser. Halmstad har jämfört med rikssnittet en något lägre andel enskilda firmor och en något högre andel aktiebolag.

Branscher och arbetsställen

Halmstad har en bra balans mellan branscher, ett så kallat diversifierat näringsliv. De branscher som har flest anställda är logistik, detaljhandel och bygg. Nästan samtliga branscher i det lokala näringslivet har nyanställt under de senaste åren. Även företagsservice, besöksnäring, partihandel och företagstjänster är starka branscher i Halmstads kommun. Dagbefolkningen var 54 157 personer under 2022.

Största arbetsgivarna

De största arbetsgivarna i Halmstad finns inom offentlig sektor. Attendo är störst inom vård och omsorg, Swedbank inom finans och Stena Recycling inom avfallshantering och återvinning. Halmstads största börsnoterade företag är HMS Industrial Networks.

Arbetsgivare i Halmstad med över 1 000 anställda:

 • Halmstads kommun
 • Region Halland
 • Försvarsmakten

Arbetsgivare med 500–999 anställda:

 • Biltema Logistics
 • Högskolan i Halmstad
 • Martin & Servera Logistik AB

Arbetsgivare med 250–499 anställda:

 • AJ Produkter
 • Albany International
 • Getinge Sterilization
 • HMS Industrial Network
 • Kooperativet Hand i Hand
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Nobina Sverige
 • Polismyndigheten
 • Samhall
 • Stena Recycling
 • Swedbank
 • Söndrums stormarknad
 • Tylösand havsbad AB

Företag med störst omsättning

Sex företag med huvudkontor i Halmstad omsätter mellan 1 och 5 miljarder kronor:

 • AJ Produkter
 • Celsa Steel Service
 • Charkuterifabriken Sverige
 • Heléns Rör
 • HMS Industrial Networks
 • PS Energi

Nyföretagande

Under 2022 startades 649 nya företag, vilket motsvarar 10,2 nya företag per 1 000 invånare i åldrarna 16–64 år.

Etableringar

Företag inom en rad olika branscher har etablerat sig i kommunen under senare år. Nyetableringar sker främst inom inom logistik, som är den största privata branschen, och i tjänstesektorn.

Besöksnäring

Halmstad har en stark besöksnäring. Totalt sett var antalet gästnätter 846 101 under 2022. Sommarmånaderna står för merparten av gästnätterna.