• Halmstads webbplatser

Parker och grönområden

Parker och grönska i stadsmiljö bidrar till att göra vår kommun levande. Våra gröna oaser är viktiga för en stunds avkoppling för både männniskor och djur.