• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med nationella minoriteter och minoritets­språken

Sverige har fem erkända nationella minoriteter. Du som tillhör någon av dessa har särskilda rättigheter inom flera av kommunens ansvarsområden.

Riksdagen har erkänt fem nationella minoriteter i Sverige och det är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Inom dessa finns olika språkliga variationer, så kallade varieteter. Exempelvis är romani chib ett samlingsnamn för många olika romska språkvariationer. Inom samiskan finns bland annat nordsamiska och sydsamiska som har så stora skillnader att det nästan kan sägas vara två olika språk. Rättigheterna gäller för alla de språkliga variationerna.

För att erkännas som en nationell minoritet så ska gruppen ha befolkat Sverige under en lång tid och ha långa historiska band till landet. Principen för nationella minoriteter är självidentifikation. Det betyder att det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet och ingen kan kräva att du måste bevisa det.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk i Halmstads kommun

Halmstads kommun har ett ansvar att skydda dig som tillhör en nationell minoritet och en skyldighet att se till att dina rättigheter blir uppfyllda. Läs mer om dina rättigheter här:

Riktlinje för nationella minoriteters rättigheter

Halmstads kommunfullmäktige har en riktlinje för arbetet gällande nationella minoriteters rättigheter. Den tydliggör kommunens ansvar inom de lagstadgade rättigheterna. Målet är att skydda nationella minoriteter, att stärka möjligheterna för minoritetsgrupper att vara delaktiga och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.