• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med föreningslivet

Föreningslivet fyller en viktig funktion i Halmstads kommun. Idrott, kultur, socialt arbete, friluftsliv och allt däremellan går att ta del av i kommunen tack vare engagemang från samhället. Att ha ett starkt föreningsliv skapar nya mötesplatser, minskar utanförskap och ger mervärde för alla som bor i Halmstad.

Ett föreningsliv med mångfald bidrar till en meningsfull fritid och ett rikare kulturliv. Att det finns många olika sorters föreningar i Halmstad gör chansen större att det finns något för alla. Det ökar inkluderingen och möjliggör för att människor med olika bakgrund och erfarenheter möts i högre utsträckning.

Ett stort engagemang från föreningslivet är viktigt för Halmstads kommun på många sätt. Det ger dig som invånare en bättre livskvalitet och en möjlighet att få ut mer av livet. Civilsamhällets engagemang är även en viktig del av vår demokrati. Att människor går samman och organiserar sig genom aktiviteter skapar sammanhang och bidrar på olika sätt till samhällsutvecklingen.

Föreningslivet i Halmstads kommun

Är du med i en förening i Halmstad? Då kan det finnas möjlighet att få ekonomiskt bidrag från Halmstads kommun. Vilka typer av föreningar som blir beviljade bidrag varierar stort. Det finns dock några riktlinjer som gäller för alla. Bland annat att föreningar som får bidrag ska verka för Halmstads kommuns värdegrund om alla människors lika värde.

Föreningsforum

Halmstads kommuns föreningsforum är ett nätverk och en mötesplats för Halmstads ideella föreningar. Föreningsforumet finns till för hela kommunens föreningsliv och arrangerar träffar ett par gånger per år. Syftet är att inspirera, informera, diskutera och skapa kontakter. Genom samverkan kan vi göra Halmstads kommuns föreningsliv ännu bättre.

Idéburet offentligt partnerskap

Det finns en rad samhällsutmaningar som Halmstads kommun och föreningslivet skulle kunna samverka mer kring. Därför har kommunfullmäktige beslutat om en riktlinje för idéburet offentligt partnerskap. Den ska förenkla för kommunen att ingå ett partnerskap med en eller flera aktörer från den idéburna sektorn, till exempel en förening.

Syftet med ett idéburet offentligt partnerskap är att tillsammans uppnå mål som kommer till nytta för samhället. Om du är engagerad i en förening och har förslag på samhällsutmaningar där Halmstads kommun och din förening kan samverka, kontakta kommunen.