• Halmstads webbplatser

Föreningsforum

Föreningsforum är ett nätverk och en mötesplats för Halmstads ideella föreningar. Här får du som är arbetar ideellt i en förening möjlighet till dialog, nätverkande och fortbildning.

Föreningsforum erbjuder:

  • Information
  • Möjlighet att skapa kontakter
  • Föreläsningar och inspiration
  • Diskussioner om strategiska frågor

Föreningsforumsträffar

Föreningsforumsträffar är öppna för alla ideella föreningar i Halmstads kommun. De arrangeras ett par gånger varje år och kan innehålla allt från information om aktuella händelser till intressanta föredrag med spännande gästföreläsare.

På föreningsforumsträffarna finns det också möjlighet att träffa kommunens tjänstemän och politiker som arbetar med föreningsfrågor eller nära kommunens föreningsliv. Föreningsforumet kan även vara en väg för andra aktörer som önskar att nå kommunens föreningar.

Tidigare ämnen på träffarna har bland annat varit:

  • Att behålla ungdomar i föreningen
  • Funktionsnedsättning
  • Föreningsstöd
  • Integration
  • Ledarskap

Nästa föreningsforum

Datum, tid och tema för nästa föreningsforum är ännu inte bestämt.