• Halmstads webbplatser

Bidrag och stöd till föreningar

Kommunen ger bidrag till föreningar vars barn- och ungdomsverksamhet är ideell och allmännyttig. De kommunala föreningsbidragen är en hjälp till självhjälp, och ska endast täcka en del av föreningens kostnader. Föreningens kostnader ska vara skäliga i förhållande till den barn- och ungdomsverksamhet som föreningen bedriver. Föreningar som beviljas bidrag ska medverka till att kommunens riktlinjer och värdegrund följs.