• Halmstads webbplatser

Bekräfta faderskap eller föräldraskap

När ett nyfött barns biologiska föräldrar inte är gifta, behöver ni bekräfta föräldraskapet. Det gör ni antingen digitalt hos Skatteverket eller fysiskt hos kommunen. Genom bekräftelsen får barnet sin juridiska anknytning till sin andra förälder, med bland annat arvsrätt och rätt till efternamnet. Om du blir ensamstående mamma genom insemination, behöver du också bekräfta detta.

Bekräfta föräldraskap digitalt hos Skatteverket

Från och med 1 januari 2022 går det att bekräfta föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst. Det kan ni göra inom 14 dagar efter barnets födelse. I tjänsten kan ni även registrera gemensam vårdnad om barnet.

Förutsättningar för att använda Skatteverkets e-tjänst

 • Barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare.
 • Båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
 • Barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen.
 • Bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse.
 • Ni båda har e-legitimation som ni signerar med i tjänsten.
 • Ingen av er har skyddade personuppgifter kan ni inte använda tjänsten.
Bekräfta att du blivit förälder hos Skatteverket

Bekräfta föräldraskap hos kommunen

Om du inte vill eller kan använda Skatteverkets e-tjänst kan du istället bekräfta föräldraskapet vid ett besök hos kommunen. Du kan ansöka om en tid för bekräftelse från och med två månader innan barnets beräknade födelse.

Om ni inte har bekräftat föräldraskapet inom 14 dagar efter barnets födelse, får du som är barnets moder ett brev från kommunen. I brevet får du frågan om vem den andra föräldern är. Du kan antingen svara via brev eller via formuläret här på webben.

Ansök om att bekräfta föräldraskap hos kommunen

Samkönat föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning, kan en registrerad partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening.

Förutsättningarna är:

 • Den assisterade befruktningen ska ha skett inom svensk sjukvård eller på behörig klinik i utlandet.
 • Din partner ska ha lämnat sitt samtycke till befruktningen.
 • Donatorn ska vara öppen, så att barnet kan ta del av uppgifter om den biologiska fadern. Med dold donator behöver den andra föräldern istället adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen.

Ensamstående förälder

Om du är en ensamstående kvinna som genomgått assisterad befruktning blir du barnets enda rättsliga förälder. Befruktningen ska styrkas med intyg från läkare med datum för insemination.

När du har ansökt om tid hos kommunen

När du skickat in era uppgifter kontaktar kommunen er för att boka en tid för bekräftelse. Om ni är två föräldrar ska båda ha giltig legitimation med sig. Platsen för bekräftelsen beror på hur ni bor:

 • Är ni folkbokförda på samma adress ska ni besöka Rådhuset, Kyrkogatan 5, på Stora torg i Halmstad. Anmäl er i receptionen så kommer en handläggare och tar emot er.
 • Om ni inte bor tillsammans ska ni komma till familjerätten på Ernst Wigforss plats 5 i Halmstad.

Gemensam vårdnad

Är ni överens om att ha gemensam vårdnad om barnet kan ni registrera detta i samband med att ni undertecknar föräldraskapshandlingarna.

Faderskapstest

Om faderskapet är oklart, kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger som pappa till barnet verkligen är det. Det är handläggaren på familjerättsenheten som beslutar om ett sådant test behövs.