Bekräfta faderskap eller föräldraskap

När ett nyfött barns biologiska föräldrar inte är gifta, behöver ni bekräfta faderskapet eller föräldraskapet hos kommunen.

Genom bekräftelsen får barnet sin juridiska anknytning till sin andra förälder, med bland annat arvsrätt och rätt till efternamnet. Om du blir ensamstående mamma genom insemination, behöver du också bekräfta detta hos kommunen.

Du kan ansöka om att bekräfta faderskapet eller föräldraskapet från och med två månader innan beräknad födelse, eller vänta tills barnet är fött. Då får du som moder ett brev från kommunen med frågan om vem den andra föräldern är. Du kan antingen svara via brev eller via formulär här på webben.

Bokning av tid

Samkönat föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning, kan en registrerad partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening.

Förutsättningarna är:

  • Den assisterade befruktningen ska ha skett inom svensk sjukvård eller på behörig klinik i utlandet.
  • Din partner ska ha lämnat sitt samtycke till befruktningen.
  • Donatorn ska vara öppen, så att barnet kan ta del av uppgifter om den biologiska fadern. Med dold donator behöver den andra föräldern istället adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen.

För att bekräfta föräldraskap, ring kommunen för att komma i kontakt med familjerätten och boka en tid.

Vid bekräftelsen skriver mammans partner under ett papper där hon intygar att hon är förälder. Den gravida mamman instämmer genom att också skriva under.

Ensamstående förälder

Om du är en ensamstående kvinna som genomgått assisterad befruktning blir du barnets enda rättsliga förälder. Befruktningen ska styrkas med intyg från läkare med datum för insemination.

Ansök om att bekräfta faderskap eller föräldraskap

När du har skickat in formuläret

Ni kommer sedan att bli kontaktade för att boka tid för att bekräfta faderskapet eller föräldraskapet. Om ni är två ska båda föräldrarna ha giltig legitimation med sig. Platsen för bekräftelsen beror på hur ni bor:

Om ni bor ihop

Är ni folkbokförda på samma adress ska ni besöka Rådhuset, Kyrkogatan 5, på Stora torg i Halmstad. Anmäl er i receptionen så kommer en handläggare och tar emot er.

Om ni inte bor ihop

Om ni inte bor tillsammans ska ni komma till familjerätten på Ernst Wigforss plats 5 i Halmstad.

Gemensam vårdnad

Är ni överens om att ha gemensam vårdnad om barnet kan ni anmäla detta i samband med att ni undertecknar faderskaps- eller föräldraskapshandlingarna.

Faderskapstest

Om faderskapet är oklart, kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger som pappa till barnet verkligen är det. Det är handläggaren på familjerättsenheten som beslutar om ett sådant test behövs.