• Halmstads webbplatser

Att ha ungdomstjänst

Du som är 15–20 år och har begått ett brott kan bli dömd till ungdomstjänst av tingsrätten. Det innebär att du får arbeta av ditt straff, utan lön och samtidigt få lära dig hur det fungerar på en arbetsplats. Syftet är att du ska få hjälp att inte hamna i kriminalitet i framtiden.

Så går det till

Det är tingsrätten som bestämmer om det passar med ungdomstjänst. Innan tingsrätten tar beslut går de igenom det yttrande som socialtjänsten har skrivit om dig. Domstolen bestämmer också hur många timmar som ungdoms­tjänsten ska vara. Den kan vara 20–150 timmar och innehåller två delar: oavlönat arbete och samtal. Ungdomstjänsten ska du göra på din fritid.

Oavlönat arbete

Ungdomstjänst innebär att du arbetar oavlönat på en arbetsplats. Det oavlönade arbetet kan genomföras på en kommunal, privat eller annan samhällsinriktad arbetsplats, till exempel en frivilligorganisation.

Arbetsplatsen matchas så att det blir så bra som möjligt för dig. Du får en handledare som ger dig stöd och vägledning. Ungdomstjänst är ett straff, men tanken är att arbetet ska vara meningsfullt för dig. Du kan få mer förståelse för hur andra människor har det och hur det kan vara på en arbetsplats.

Samtal i ungdomstjänst

Din ungdomstjänst startar med ett informationsmöte med socialrådgivare på kommunens brottsförebyggande enhet. Om du är under 18 år är dina vårdnadshavare med.

I din ungdomstjänst ingår även samtal med socialrådgivare på brottförebyggande enheten. Samtalen handlar bland annat om brottet och konsekvenserna av det, hur ditt liv är och hur du vill att det ska vara. Det kan också vara andra saker som du vill ta upp. Du får hjälp att förstå dig själv bättre, hitta nya strategier att hantera situationer och göra val som ger bra konsekvenser.

Personalen på brottsförebyggande enheten hjälper och stöttar dig att genomföra ungdomstjänsten. De samarbetar med dig, dina vårdnadshavare, ansvarig socialsekreterare och arbetsplatsen.

Om du missköter dig

Om du av någon anledning inte sköter din ungdomstjänst kommer din ansvariga socialsekreterare att kontaktas. Socialsekreteraren tar sedan beslut om att eventuellt återrapportera det till Tingsrätten.

Vill din arbetsplats hjälpa till?

Vill din arbetsplats hjälpa någon in på rätt väg i livet?