Att ha ungdomstjänst

Om du är 15–20 år och begår ett brott kan du dömas till ungdomstjänst. Det innebär att du arbetar utan lön. Du får arbeta av ditt straff och samtidigt lära dig hur det fungerar på en arbetsplats. Syftet är att du ska få hjälp att inte hamna i kriminalitet i framtiden.

Ungdomstjänst varar i 20–150 timmar. Arbetet sker på din fritid, det vill säga kvällar, helger och lov. Det ingår även samtal med socialrådgivare.

Det är tingsrätten som bedömer dig som lämplig för ungdomstjänst, men du får själv samtycka till det.

Det är viktigt att du sköter arbetet. Du får därför inte ha problem som kan hindra dig från detta, som till exempel missbruk.