• Halmstads webbplatser

Erbjud ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en insats för unga som har brutit mot lagen. Det är en möjlighet att arbeta av sitt straff och samtidigt lära sig hur det fungerar på en arbete. Vill din arbetsplats hjälpa någon in på rätt väg i livet?

Du har regelbunden kontakt med medarbetare från kommunens brottförebyggande enhet under hela tiden som ungdomen utför ungdomstjänst. De kommer även ut till arbetsplatsen för att se hur det fungerar. Som handledare får du dock ingen ekonomisk ersättning.

Skulle det uppstå några problem under tiden en ungdom utför ungdomstjänst, tar kommunen ansvar för att lösa situationen på bästa sätt.