Erbjud ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en insats för unga som har brutit mot lagen. Det är en möjlighet att arbeta av sitt straff och samtidigt lära sig hur det fungerar på en arbete. Vill din arbetsplats hjälpa någon in på rätt väg i livet?

Det är bra om du som är handledare är pedagogisk, kan sätta gränser och ge vägledning. Eftersom ungdomstjänst är en dom är det viktigt att den unge sköter sin uppgift, annars blir det en återanmälan till åklagaren.

Du får stöd av medarbetare från socialförvaltningen, dock ingen ersättning. De kommer även på besök för att se hur det går för den unge.

Skulle det uppstå några problem under tiden för ungdomstjänsten sätter kommunen snabbt in åtgärder för att i första hand se till att ungdomstjänsten fullföljs som planerat. Både kommunen och arbetsgivaren kan avbryta samarbetet om det inte skulle fungera som tänkt.