• Halmstads webbplatser

Gemensam vårdnad om barn

Om föräldrarna är ogifta när ett barn föds blir mamman automatiskt vårdnadshavare. För att få gemensam vårdnad behöver ni anmäla det till Skatteverket.

Den som har vårdnaden om ett barn:

  • har ansvar för att barnet får den omvårdnad och trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till.
  • bestämmer i frågor som rör barnet.
  • har rätt att få information om det som rör barnet från exempelvis förskola, skola, sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter.

Som ogifta kan ni få gemensam vårdnad genom en anmälan till Skatteverket, antingen i samband med faderskaps- eller föräldarskapsbekräftelsen eller vid ett senare tillfälle.