Skilda världar – för barn vid skilsmässa och separation

En separation eller skilsmässa är ofta en kris för hela familjen och barnen kan behöva extra stöd. Det kan de få i gruppverksamheten "Skilda Världar" eller med enskilt samtalstöd.

Gruppverksamheten är till för barn 7–12 år. Ungdomar över 12 år erbjuds istället enskilt samtalsstöd.

Så går en gruppträff till

I gruppen tas olika teman upp. Man arbetar med samtal, övningar, arbetsblad och rollspel. Det ingår även lek och fika. Barnet får:

  • möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor.
  • uppmuntran att formulera och våga uttrycka sina egna önskningar och behov.
  • möjlighet att träffa andra barn i liknade situation.

Grupperna består av fyra till sju barn och två gruppledare. Man träffas tio gånger, en eftermiddag i veckan. Varje träff är två timmar lång. Gruppledarna är socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete och har gått en utbildning till gruppledare via BRIS.

Anmäl intresse

Är ditt barn intresserat av att delta i Skilda världar, kontakta kommunen för att sätta upp barnet i kö. Ni blir sedan kontaktade när en plats finns att erbjuda, och har då möjlighet att tacka ja eller nej.

Nya grupper startar två gånger om året – en gång på våren och en gång på hösten. Ungefär en månad innan gruppen startar blir förälder och barn kontaktade för ett individuellt möte. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska båda samtycka. Även när en förälder har ensam vårdnad är det bra om också den andra föräldern är positiv till att barnet deltar.

Är du inte nöjd med hjälpen du har fått?