Att bo i familjehem eller boende för ungdomar

Dina föräldrar har ansvar för att du ska känna dig trygg i ditt hem. Om de inte klarar av att ta hand om dig, kan du få bo någon annanstans. Det kallas att bli placerad.

I första hand försöker kommunen hjälpa er som familj så att ni kan fortsätta att bo tillsammans. Men om det inte räcker, kan du få bo i en annan familj (familjehem) eller ett boende för ungdomar (HVB eller stödboende). Det kan vara under en kortare eller längre tid. Har du syskon försöker kommunen se till att ni får bo tillsammans.

Anledningen kan vara att dina föräldrar har egna problem eller att de skadar dig på något sätt. Det kan också vara så att du själv gör saker som är skadliga. Då kan du behöva fler vuxna som stöttar dig. På webbplatsen "Koll på soc" kan du läsa mer:

Om du mår dåligt och behöver mer hjälp, hjälper din handläggare dig så att du får ytterligare stöd.

Dina rättigheter

Du har rätt att växa upp i en trygg miljö, bli lyssnad på, ha dina saker i fred och ha kontakt med personer som är bra för dig. Om familjen som du blivit placerad hos inte tar hand om dig på ett bra sätt, ska du tala om det för din socialsekreterare.

Läs mer om:

Om du inte trivs i familjehemmet eller boendet

Kontakta oss

Har du behov av familjehem eller undrar något? Kontakta mottagningsenheten:

E-postadress
socialforvaltningen@halmstad.se

Telefon
035-13 78 88

Telefontider:

  • måndag 05 december 09.00–15.00
  • tisdag 06 december 09.00–15.00
  • onsdag 07 december 09.00–15.00
  • torsdag 08 december 09.00–15.00
  • fredag 09 december 09.00–15.00
  • lördag 10 december Stängt
  • söndag 11 december Stängt