• Halmstads webbplatser

För dig som är barn eller ung och upplever våld

Lever du i en familj med en vuxen som har problem? Är du eller någon annan utsatt för våld eller hot hemma hos er? Här hittar du information om hur du kan få hjälp och stöd om du upplever våld eller hot i din familj.

Panik – lämna sidan! (till Google)

Knappen ovan tar dig bort från denna sida, men ditt besök kan vara sparat i datorn. Så rensar du din webbhistorik.

Du är inte ensam

Det är vanligt att barn som har det jobbigt hemma kan känna skuld och skam och väldigt ensam. Det är viktigt att din förälder får hjälp, men det är också bra om du själv får stöd.

Det viktigaste du kan göra är att prata med en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan vuxen som du litar på. De kan hjälpa dig och din förälder att söka rätt stöd.

Så fungerar rättssystemet

Webbplatsen "Jag vill veta" är framtagen av Brottsoffermyndigheten och riktar sig till barn och unga upp till 17 år. Informationen är anpassad till din ålder och du kan klicka dig vidare för att få fram informationen du vill ha. Det finns även en möjlighet att trycka på "Lämna sidan" för att snabbt släcka ner webbsidan.

Så fungerar socialtjänsten

På webbplatsen "Koll på soc" finns lättillgänglig information som riktar sig till dig som är barn eller ungdom och vill veta mer om socialtjänsten eller soc som det också kallas.

Till dig som är ung i Sverige

En animerad kort film på olika språk riktade till dig som är barn eller ungdom i Sverige och vill veta mer om dina rättigheter och vilka möjligheter till stöd som finns.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Uppväxt utan hedersnormer

I en barndom utan hedersnormer får du mer friheter ju äldre du blir oavsett om du är tjej eller kille. Med mer frihet kommer också mer ansvar. Målet i uppfostran är att du ska växa upp till en ansvarstagande ung vuxen som själv kan avgöra och bestämma vad som är bäst för dig, vad du vill utbilda dig till, arbeta med, vem du vill umgås med och vem du vill vara tillsammans med, om och när du vill gifta dig, om och när du vill skaffa barn. Du kan känna av dina föräldrars förväntningar på dig och din framtid, men valen du gör är dina egna

Uppväxt med hedersnormer

I en barndom med hedersnormer får du som tjej mindre friheter ju äldre du blir. Med mindre frihet kommer också mer kontroll, begränsningar och bestraffningar. Målet med uppfostran är att du som tjej ska växa upp och bära ansvaret för familjens heder genom att din sexualitet inte är din utan familjens angelägenhet.

Du får, i varierande grad, inte bestämma vad du ska utbilda dig till, vem du umgås med, vem du gifter dig med. Valen är inte dina utan du förväntas lyda. Du är många gånger väl medveten vad som riskerar att hända om du inte lyder. I Sverige är det brottsligt att utsätta någon för tvång, hot, våld, - det finns hjälp att få!

Stöd för dig som är barn eller ungdom

Barn och ungdomar som bevittnat våld i familjen eller själv varit utsatta för våld kan erbjudas krissamtal och bearbetande samtal av Halmstads kommun.

En av metoderna som används är samtalsmetoden Trappan Länk till annan webbplats.. Samtalen kretsar kring:

  • hur våldet har påverkat barnet
  • barnets känslor
  • att det är den som utövar våldet som har ansvaret för våldet.

Om du vill ansöka om stöd åt ditt barn kan du kontakta kommunen via kundcenter:

Ungdomsjouren Tigerlilja

Tigerlilja är Hallands enda ungdomsjour och finns för dig som är ung. Du kan se dem som ett storasyskon, en trygg vuxen eller en vän. Du kan få stöd av dem genom chatt eller mejl utan press. Du kan även läsa mer om olika ämnen i ungdomsguiden som de byggt upp.

Kroppen, kåthet, våld, vikt, rättigheter, fylla - vad funderar du på?

MÄN

BRIS – Barnens Rätt i Samhället

Hit kan du som barn och ung ringa 116 111, chatta eller mejla dygnet runt om du är i behov av en trygg vuxen. Du kan vara anonym.

Detta är hedersförtryck

Rädda barnen har samlat information om hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig till dig som är barn eller ungdom.

Mina rättigheter som barn och ungdom

Affisch med QR kod till en film på flera språk som förklarar på ett enkelt sätt barns rättigheter och när dessa rättigheter kränks. Affischen är framtagen av hedersfortryck.se

Du måste inte gifta dig

Affisch från Hedersförtryck.se med information på olika språk om vad barn och vuxna kan göra om de tvingas gifta sig mot sin vilja.

Du måste inte kontrollera dina systrar

Bara för att du är son i en familj där hedern är viktigt behöver du inte fortsätta att kontrollera och begränsa dina systrar. Det går att bryta det förväntade beteendet och hitta nya vägar att se till att familjen har det bra. Farman fick stöd att sluta med hjälp av en hjälte från Elektra.

Det finns en väg ut ur hedersnormer

Ali kom i kontakt med Elektra, en verksamhet som arbetar med att sprida kunskap om hedersnormer med hjälp av att ungdomar bland annat får utbildning i hedersnormer och mänskliga rättigheter. De blir sen själva ambassadörer för att kunna hjälpa andra ungdomar som lever i hedersmiljö och som vill vidga sina perspektiv.

Tris-joren: en stödlinje för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

TRIS-jouren Länk till annan webbplats.
Telefon: 010-255 9191

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information TRIS Länk till annan webbplats.

Rädda barnen - samlad information om hedersrelaterat våld och förtryck

Här finns samlad information om hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig till både barn och vuxna, studiematerial för lärare, skolmaterial att använda i undervisningen, filmer, övningar och goda exempel.

Fördjupningsmaterial

Samlad information om hedersrelaterat våld och förtryck - Rädda barnen

Rädda barnen har samlat information om Hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig till både barn och vuxna, studiematerial för lärare, skolmaterial att använda i undervisningen, filmer, övningar, goda exempel med mera.

Läs mer på Rädda barnenes webbplats Länk till annan webbplats.

Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Stiftelsen Allmänna Barnhuset Länk till annan webbplats.