• Halmstads webbplatser

För dig som är utsatt för våld i nära relation

Är du utsatt för våld eller hot av någon närstående? Du är inte ensam. Du kan få hjälp oavsett om det är en partner, ett vuxet barn, en förälder eller annan närstående som behandlar dig illa. Våldet kan exempelvis vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller hedersrelaterat.

Panik – lämna sidan! (till Google)

Knappen ovan tar dig bort från denna sida, men ditt besök kan vara sparat i datorn. Så rensar du din webbhistorik.

För dig som är barn eller ungdom

Detta är våld i nära relation

Våld i nära relationer förekommer överallt i samhället och kan drabba vem som helst. Med nära relation menas exempelvis partner, barn, vuxna barn, förälder, syskon, en före detta partner, nära vårdkontakt, eller någon annan i din omgivning som du har en nära relation med av något slag. Våld i nära relation kan vara mer än fysiskt. Det kan till exempel vara psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller hedersrelaterat.

Skuld och skam

Det är vanligt att känna skuld och skam när man utsätts för våld i en nära relation. Det kan göra det svårt för dig att berätta om din utsatthet. Ett steg till att frigöra sig från eventuell skuld och skam är att förstå att det alltid är den som utövar våldet som bär ansvaret, aldrig den som blir utsatt.

Var snäll mot dig själv

Även om du sökt stöd och hjälp är det något som kan ta tid. Var snäll mot dig själv. Om du lyckats lämna relationen och sedan återvänder ska du veta att det är en naturlig del i processen att bryta upp. Det finns ingen som arbetar med våld i nära relation som dömer dig, de är väl insatta i att steg framåt även inkluderar steg tillbaka.

Till dig som förälder

Som förälder har du en skyldighet att skydda dina barn från våld och hot. Du har ett ansvar för att barnen är trygga och du måste ta bort dem från en våldsam och hotfull miljö. Ta hjälp om dina barn utsätts för hot och våld.

Kriscentrum

Kriscentrum erbjuder en utbildning till föräldrar om hur barn påverkas av våld i nära relation. Du som förälder får en ökad förståelse för hur våld av olika slag påverkar barnet och hur du som förälder kan skapa en trygg miljö för ditt barn.

Insatsen är kostnadsfri för dig som bor i Halmstads kommun och tolk anlitas vid behov.

Telefon: 035-13 23 20
E-postadress: kriscentrum@halmstad.se

Logotypen för HBIQ-certifiering av RFSL

Kriscentrum är HBTQ-certifierat av RFSL

Praktiska råd till dig som utsätts för våld

För dagbok

 • Skriv ner varje gång din partner slår eller hotar dig eller dina barn.
 • Skriv datum och vad som hände. En sådan dagbok är ett viktigt bevis om du väljer att anmäla till polisen.

Berätta för någon

 • Prata med någon som du litar på. Berätta vad som har hänt. Då finns det fler än du som vet, även om du inte orkar söka hjälp eller anmäla just nu.
 • Be att få en nyckel hem till någon som du litar på. Då vet du att du alltid har någonstans att gå, om du inte kan vara kvar hemma.
 • Du får gärna också kontakta kommunens Mottagningsenhet på 035‑13 78 88. Du kan vara anonym om du vill.

Träffa en läkare om du har skador

Kontakta läkare om du har blivit utsatt för fysiskt våld. Kräv att läkaren fotograferar om du har synliga skador. Det kan vara viktiga bevis om du anmäler våldet.

Om du måste lämna ditt hem

Om du måste lämna ditt hem, var beredd att ta med dig:

 • id-kort, pass, körkort eller en annan identitetshandling
 • mediciner och recept
 • andra viktiga dokument från vården.

Tänk på att ta med till exempel mediciner till dina barn också, om barnen följer med dig.

Fler saker som är bra att ta med:

 • Viktiga telefonnummer och adresser
 • Betalkort eller kontanter
 • Nycklar till ditt hem

Efter att du har lämnat ditt hem

Om du har lämnat ditt hem, är det viktigt att du:

 • ändrar din postadress, så att viktig post kommer till stället där du är nu.
 • avslutar alla abonnemang i ditt namn som är knutna till din gamla bostad, till exempel bredband.

Skyddat boende

Skyddat boende innebär att du får hjälp att flytta till en bostad som är hemlig för andra. Det är ofta ett boende med tillgång till personal där du får bo tillfälligt.

Om du behöver skyddat boende, kontakta socialtjänstens mottagningsenhet på 035‑13 78 88.

Om du behöver akut skydd under kvällar och helger, kontakta sociala jouren genom att ringa 112.

Skyddade personuppgifter

I vanliga fall kan alla få fram dina personuppgifter, till exempel din adress. Om du är hotad kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket. I så fall blir ditt namn och din adress hemliga.

Om du vill byta namn ska du också ansöka hos Skatteverket.

Om du vill ha hemligt telefonnummer måste du kontakta din telefonoperatör.

Om du har en polisanmälan eller något underlag från socialtjänsten om din utsatthet, är det bra om du skickar med den i ansökan.

Stöd om du anmäler till polisen

När du anmäler till polisen är det viktigt att du berättar om du har blivit utsatt för våld flera gånger tidigare.

Efter att du har anmält kan du ansöka om kontaktförbud och larm. Det är polis och åklagare som tar beslut om det.

Utredningen om brottet leds av en åklagare. Du kan ansöka om att få ett målsägandebiträde. Det är gratis. Målsägandebiträdet är en jurist som hjälper dig under hela processen och om det blir rättegång.

Om du vill skiljas

 • Om du bestämmer dig för att du vill skiljas från din partner måste du ansöka om skilsmässa.
 • Om ni har gemensamma barn måste du prata med en jurist.
 • Du ansöker om skilsmässa hos tingsrätten. Där kan du också få fler råd om hur du ska göra.

Utredning om vårdnad av barn

Om du skiljs från din partner, och ni har barn tillsammans, är det vanligt med konflikter. Det kan till exempel handla om vem som ska ha vårdnaden om barnen.

Om du hamnar i en sådan vårdnadstvist kan du få stöd av kommunen. Du får prata med en socialsekreterare som utreder hur vård, umgänge och boende ska bli för barnen.

Du behöver inte delta i samtal med din partner om du har blivit utsatt för våld.

Stöd för dig som är utsatt för våld

Här hittar du stöd och hjälp som finns i Halmstad med också nationellt.

Akut hjälp

Akut fara

Ring SOS Alarm på 112.

Polisen 112

Vid pågående brott, ring 112.
I övriga ärenden, ring 114 14.
Besöksadress: Norra källegatan 3 i Halmstad.

Sociala jouren 112

Här når man även socialtjänsten vid akuta ärenden utanför kontorstid, kvällar, nätter och helger.

Akutmottagningen på länssjukhuset

Telefon: 035-13 10 00

Akut skydd via mottagnings­enheten

Om du är utsatt för våld i nära relation och det är fara för ditt liv kan du ansöka om skydd via socialtjänsten i Halmstad. En socialsekreterare träffar dig för att se vilket stöd du kan behöva.

Telefon: 035‑13 78 88
E-postadress: socialforvaltningen@halmstad.se

Telefontider

 • måndag 8 juli
  09.00–15.00
 • tisdag 9 juli
  09.00–15.00
 • onsdag 10 juli
  09.00–15.00
 • torsdag 11 juli
  09.00–15.00
 • fredag 12 juli
  09.00–15.00
 • lördag 13 juli
  Stängt
 • söndag 14 juli
  Stängt

Samtalsstöd i Halmstad

Sjukvårdsrådgivningen

Telefon: 1177
Webbplats: 1177.se Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren

Telefon: 035-12 48 24

Samtalsmottagningen Kriscentrum

Kriscentrum är en samtalsmottagning. Här kan du få stöd och behandling om du som vuxen är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Du kan erbjudas följande:

 • rådgivande och stödjande samtal
 • samtal kring skydd och säkerhet
 • bearbetande och läkande samtal
 • gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor

Insatserna är kostnadsfria för dig som bor i Halmstads kommun och tolk anlitas vid behov.

Telefon: 035-13 23 20
E-postadress: kriscentrum@halmstad.se

Kvinnojouren Viktoria

Kvinnojouren är en ideell förening i Halmstad som arbetar med att stötta personer som lever i våldsutsatthet.

Telefon: 035-12 88 88
Webbplats: Kvinnojouren Halmstad – Unizon Länk till annan webbplats.

Nationella stödlinjer

Kvinnofridslinjen

Är bemannad dygnet runt och stöttar individer som lever i utsatthet, närstående och yrkesverksamma.

Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Terrafem, jourtelefon på många språk

Hit kan du ringa som vill prata med någon på ditt modersmål.

Telefon: 020-52 10 10

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Webbplats: NKJT – Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för män

För män som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld av en närstående eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete är välkomna att ringa.

Öppen alla dagar klockan 7–21.

Telefon: 020-80 80 80
Webbplats: Stödlinjen för män – Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för transpersoner

För vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld av en närstående eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete är välkomna att ringa.

Öppen alla dagar klockan 11–19.

Telefon: 020-55 00 00
Webbplats: Stödlinjen för transpersoner – Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Länk till annan webbplats.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Nationellt centrum för hedersrelaterat våld och förtryck

Stöttar både individer och professionella.
Bemannad måndag till fredag klockan 9–16 (ibland är det ändringar).

Telefon: 010-223 57 60
Webbplats: Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

TRIS-jouren mot hedersrelaterat våld och förtryck

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Telefon: 010-255 91 91
Webbplats: TRIS Länk till annan webbplats.

Rädda barnen – samlad information om hedersrelaterat våld och förtryck

Här finns samlad information om hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig till både barn och vuxna, studiematerial för lärare, skolmaterial att använda i undervisningen, filmer, övningar och goda exempel.

Somaya stödjour

Stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Telefon: 020-81 82 83
Webbplats: Somaya stödjour Länk till annan webbplats.