• Halmstads webbplatser

En vecka fri från våld

Våld är aldrig okej! Ändå har vart tionde barn upplevt våld i familjen. Den här veckan fokuserar vi på det viktiga arbetet att förebygga våld. Våga fråga om du misstänker att någon är utsatt. Våga be om hjälp.

"En vecka fri från våld" är en kampanjvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Veckan kallas även Orange week, och fokuserar varje år på hur myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer arbetar för att förebygga våld.

En vecka fri från våld 2023

2023 inföll "En vecka fri från våld" den 20–26 november. Här kan du se de aktiviteter som Halmstads kommun erbjöd allmänheten:

  • Feministiskt självförsvar i Nolltrefems lokaler
  • Föreläsning med Adam Spjuth (Dragqueen Imaa Queen) på Nolltrefem
  • Information om Huskurage på Vallås

Råd och stöd

Kommunens samtalsmottagning Kriscentrum erbjuder råd och stöd på:
035-13 23 20
kriscentrum@halmstad.se

Vid akut fara ring 112.

Vid akut behov av skydd, ring mottagningsenheten:
035-13 78 88

Logotyp för HBTQ-certifiering av RFSL

Kriscentrum är HBTQ-certifierat av RFSL