• Halmstads webbplatser

Huskurage – orolig för en granne?

Om du är orolig för att en granne har råkat illa ut, kan du läsa här vad du kan göra.

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Som granne kan du rädda liv och hjälpa barn till en ljusare framtid. Gör så här om du är orolig för någon i din närhet:

Knacka på!

Du behöver inte stå kvar. Det kan räcka att knacka för att stoppa pågående våld.

Hämta hjälp!

Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Ring polisen!

Om situationen upplevs akut eller hotfull, ring polisen på 112. Är det inte akut, når du istället polisen på 114 14.

Om du är orolig för ett barn

Vid oro för att barn utsätts för våld eller vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg, kontakta socialtjänsten:

Detta är huskurage

Huskurage är ett samarbete mellan Halmstads kommuns socialtjänst, HFAB Länk till annan webbplats. och polisen. Råden kommer från den nationella organisationen Huskurage Länk till annan webbplats., som hjälper fastighetsägare att ge grannar verktyg för att agera mot våld i nära relation.