Brandrisk­prognos

Varje dag under sommarmånaderna görs en brandriskprognos. Prognosen visar hur torrt det är i skog och mark. Den bygger på värden; nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet som uppdateras dagligen från SMHI.

Mycket liten brandrisk (brandrisk 1)

Just nu är det Mycket liten brandrisk (1). Eldning sker under eget ansvar. Bedömningen gjordes, och gäller från och med 16 maj 2021.

Brandrisken värderas i en sexgradig skala 1–5E från mycket liten brandriskbrandrisk till mycket stor brandrisk. Brandrisken visas på följande sätt:

Brandrisk 1 - Mycket liten brandrisk
Brandrisk 2 - Liten brandrisk
Brandrisk 3 - Normal brandrisk
Brandrisk 4 - Stor brandrisk
Brandrisk 5 - Mycket stor brandrisk
Brandrisk 5E - Mycket stor brandrisk, extremt torrt.

Du kan också kontakta räddningstjänstens telefonsvarare 035-16 00 99 för att få reda på dagens brandriskvärde eller om det råder eldningsförbud. Det är räddningschefen som beslutar om eldningsförbud med stöd av förordningen om skydd mot olyckor.

Tidsperioden för bedömning pågår normalt mellan maj och september. Bedömningen säsongsanpassas ifall våren kommer tidigt eller sommaren varar länge.

Brandriskprognos i app

Du kan hålla koll på brandriskprognoserna i Sverige via MSB:s app BRANDRISK Utelänk till annan webbplats.

Viktigt att tänka på!

Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och under eget ansvar!