Brandrisk­prognos

Varje dag under sommarmånaderna görs en brandriskprognos. Prognosen visar hur torrt det är i skog och mark. Den bygger på värden; nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet som uppdateras dagligen från SMHI.

Ingen brandriskbedömning

Just nu görs ingen brandriskbedömning. Brandriskbedömningen pågår normalt mellan maj och september.

Brandrisken värderas i en sexgradig skala 1–5E från mycket liten brandriskbrandrisk till mycket stor brandrisk. Brandrisken visas på följande sätt:

Brandrisk 1 – Mycket liten brandrisk
Brandrisk 2 – Liten brandrisk
Brandrisk 3 – Normal brandrisk
Brandrisk 4 – Stor brandrisk
Brandrisk 5 – Mycket stor brandrisk
Brandrisk 5E – Mycket stor brandrisk, extremt torrt

Det är räddningschefen som beslutar om eldningsförbud med stöd av förordningen om skydd mot olyckor.

Tidsperioden för bedömning pågår normalt mellan maj och september. Bedömningen säsongsanpassas ifall våren kommer tidigt eller sommaren varar länge.

Brandriskprognos i app

Du kan hålla koll på brandriskprognoserna i Sverige via MSB:s app Brandrisk ute Länk till annan webbplats..

Viktigt att tänka på!

Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och under eget ansvar!