• Halmstads webbplatser

Kris och beredskap

När en stor olycka eller katastrof sker är det kommunens ansvar att informera dig som invånare om vad som händer.