• Halmstads webbplatser

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss för att kunna minimera verkan från giftiga gaser.

Hur hittar jag närmaste skyddsrum?

Märkningen för skyddsrum är en blå triangel på en orange bakgrund. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylten. Under länken finns en karta med alla skyddsrum i Sverige. Hitta ditt närmsta skyddsrum i Halmstads kommun med hjälp av MSB:s skyddsrumskarta nedan. Skriv in vilken plats eller ort du vill hitta skyddsrum på. 

Vem är ansvarig för skyddsrummen i Sverige?

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har övergripande ansvar för landets skyddsrum gällande planering, nyproduktion, tillsyn och avveckling. Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om de ska kompletteras med andra former av skydd. Det är MSB som bedömer behovet av nya skyddsrum.

Det är fastighetsägaren som har underhållsansvaret till skyddsrummet. MSB har samlat information för dig som äger en fastighet som är ett skyddsrum. Du kan läsa mer information om skyddsrum för fastighetsägare på MSBs webbplats. Länk till annan webbplats.