Medborgar­löften för ökad trygghet

Varje år ger kommunen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra.

Ett medborgarlöfte grundas på på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas varje år efter nya enkäter och dialoger.

Medborgarlöftet för 2021–2022

Medborgarlöftet för 2021–2022 inriktas på Halmstads stadskärna. Enligt den senaste undersökningen är det där flest invånare upplever otrygghet.

Polisen och kommunen lovar att:

 • Samverka med andra aktörer arbeta för att skapa en levande och trygg stadskärna.
 • Bevaka och värdera nya arbetsmetoder för att öka tryggheten.
 • Följa upp arbetet i samband med framtagande av nytt medborgarlöfte.

Polisen lovar att:

 • Polisen ska under 2021–2022 närvara med synlig uniformerad polis inom stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande med en årsbaserad tidsåtgång om minst 900 timmar per år.

Kommunen lovar att:

 • Ansöka om tillstånd för kamerabevakning i stadskärnan.
 • Öka närvaron av trygghetsskapande vuxna i stadskärnan.
 • Kontinuerligt arbeta med en ren och välskött stadskärna.
 • Stänga av biltrafik och skapa en umgängesyta på Lilla torg under sommaren.
 • Ta fram en ny gestaltning av Stora torg och genomföra den.
 • Belysa och aktivera kulturstråk Nissan.
 • Byta ut dekorationsbelysningen i träd och komplettera julbelysningen.

Medborgarundersökningen

Till grund för löftet ligger den medborgarundersökning som genomfördes under våren 2021 och som fick nästan 1 200 svar.

Sammanställningen visar att 71 procent av de som svarat tycker att det finns otrygga platser i kommunen, en ökning med 10 procent från år 2020. Oron för att utsättas för brott har dock minskat något — 35 procent 2021 jämfört med 40 procent föregående år.

De fem platser som upplevs som mest otrygga är i fallande ordning: Halmstads stadskärna, Andersberg, Vallås, Nyhem och Öster.