Medborgar­löften för ökad trygghet

Varje år ger kommunen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra.

Ett medborgarlöfte grundas på på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas varje år efter nya enkäter och dialoger.

Medborgarlöftet för 2020

Medborgarlöftet för 2020 inriktas på Halmstads stadskärna.

Polisen och kommunen lovar att:

 • i samverkan med andra aktörer bidra till Purple Flag-certifieringenlänk till annan webbplats
 • i samverkan med andra aktörer skapa evenemang för en levande stadskärna
 • kontinuerligt diskutera möjligheterna till kamerabevakning.

Polisen lovar att:

 • under 2020 närvara med synlig uniformerad polis inom stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande, brottsförebyggande och
  trygghetsskapande med en årsbaserad tidsåtgång om minst 900 timmar per år.

Kommunen lovar att:

 • verka för att ogräs och klotter tas bort två gånger per år.
 • kontinuerligt arbeta med renhållning av stadskärnan
 • ta fram en centrumutvecklingsplan där hänsyn tas till tryggheten
 • ta fram ett belysningsprogram för centrum.
 • Läs mer om löftet i pressmeddelandet från undertecknandet

Kommunstyrelsen fastställde löftet den 19 mars 2020.