Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism innebär att man tar till våld för att stödja och främja sin ideologi. Det är olagligt och drabbar människor genom otrygghet, skador på människor och deras liv.

Den våldsbejakande extremismen hotar även de demokratiska värdena som det svenska samhället är uppbyggt på – de om allas lika värde, yttrandefrihet, religionsfrihet och åsiktsfrihet. Dessa saker sätts under press då man genom våld försöker övertyga andra om sin ideologi.

Kommunens fokusområden

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism fokuserar på de tre identifierade våldsbejakande miljöerna i Sverige; autonoma, vit makt och islamistisk. Det är viktigt att arbeta med alla tre miljöer för att arbetet ska vara så heltäckande som möjligt och motverka stigmatisering och polarisering.

Handlingsplan

Kommunen har tagit fram en handlingsplan för den strategiska och övergripande riktningen på arbetet. I planen ingår vägledande råd för som syftar till att skapa trygghet hos personal som kommer i kontakt med problematiken, i hur de ska tänka och agera om det har misstanke om att någon håller på att radikaliseras.

Målen med handlingsplanen är:

  • Att minimera riskerna för att kommuninvånare lockas in i våldsbejakande extremistiska grupper eller organisationer.
  • Att tydliga strukturer identifieras för hur arbetet kring våldsbejakande extremism ska bedrivas inom kommunens ansvarsområden.
  • Att höja kunskapsnivån kring vårt samhälles grundläggande demokratiska värderingar, vilket i sin tur skapar en tryggare vardag för kommunens invånare.