• Halmstads webbplatser

Integration i kommunen

Integration handlar om att olika människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar om att människor möts med olika ursprung och bakgrund. Det handlar också om nyanlända invandrares möjligheter till arbete och att komma in i samhället.

  • Migrationsverkets uppgift är att pröva människors rätt till asyl i Sverigeoch att ordna boende för asylsökande.
  • Kommunen ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning, boende för ensamkommande flyktingbarn, skola, förskola, stöd för barn och unga och annan kommunal service. Kommunen får statliga medel för sina åtaganden för asylsökanden.
  • Region Halland Länk till annan webbplats. ansvarar för sjukvård.

För dig som är ny i Sverige

Lär känna svenska samhället

Boende för personer med uppehållstillstånd

När en person med uppehållstillstånd har anvisats till Halmstad av Migrationsverket, ansvarar kommunen för boendet. Antalet anvisade bygger på överenskommelse mellan Länsstyrelsen i Halland och Halmstads kommun. Kommunen ansvarar inte för boende till anhöriga till personer i kommunen som fått uppehållstillstånd, förutom tillfälliga akutåtgärder i vissa fall.

Ekonomiskt stöd

En flykting med uppehållstillstånd har i regel rätt till etableringsersättning Länk till annan webbplats. som beslutas av Arbetsförmedlingen och betalas ut av Försäkringskassan.

I väntan på etableringsersättningen, eller om ersättningen inte räcker, kan den som är flykting ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. En ansökan handläggs och prövas på samma sätt som för andra som vistas i kommunen.

Ensamkommande barn

Kommunen ordnar boende åt ensamkommande barn upp till 21 års ålder. Det kan vara hos släktingar, i familjehem, HVB (hem för vård eller boende) eller stödboende. Stödboende är en mindre insats än HVB och fungerar ungefär som en studentkorridor för ungdomar som är självständiga. I ett stödboende ska det bara finnas personal en viss tid av dygnet, jämfört med HVB som har bemanning dygnet runt.

Kommunen ordnar även en god man som är juridiskt ställföreträdande förälder tills 18-årsdagen.

Stöd till barn och unga på olika språk

Det är vanligt att ungdomar har funderingar om sitt liv, oavsett vilket land du kommer ifrån. Det kan handla om allt från relationer till sexualitet och droger. Här kan du få råd och stöd:

Skola och vuxenutbildning

Medborgarskapsceremoni

Kommunen anordnar varje år en medborgarskapsceremoni på Sveriges nationaldag den 6 juni. Det är ett evenemang för att välkomna nya medborgare och belysa medborgarskapets betydelse.

Om du blir svensk medborgare före 1 maj blir du inbjuden till det årets medborgarskapsceremoni. Om du blir svensk medborgare efter 1 maj blir du inbjuden till nästa års medborgarskapsceremoni. Inbjudan till evenemanget skickas till den adress du är folkbokförd på.

För dig som vill hjälpa till

Om du vill hjälpa flyktingar på annat sätt, kontakta en frivilligorganisation som exempelvis Röda Korset Länk till annan webbplats.. Hjälpen fungerar bäst i organiserad och strukturerad form. Du kan till exempel arbeta ideellt eller skänka saker som behövs.