Svenska för invandrare (sfi)

Sfi är till för dig som är ny i Sverige och behöver lära dig svenska. Du kan läsa sfi på Kommunvux.

Foto: Anders Andersson

Så söker du

Du anmäler dig till sfi själv via webben.

Anmäl dig till vuxenutbildning – sfi

Om du saknar ett svenskt personnummer behöver du först kontakta studie- och yrkesvägledare på Halmstads lärcentrum.

Vad är sfi?

  • På sfi (svenska för invandrare) tränar du och lär dig läsa, skriva, tala, höra och förstå svenska.
  • All undervisning i sfi är gratis.
  • Du kan inte få studiemedel (CSN) när du studerar på sfi.

Vem kan läsa sfi?

För att få läsa sfi i Halmstads kommun måste du:

  • Ha fyllt 16 år
  • Vara folkbokförd i Halmstads kommun
  • Inte ha svenska som ditt förstaspråk
  • Ha ett svenskt personnummer
  • Ha ett samordningsnummer. Gäller dig som har uppehållstillstånd som student längre än 13 månader eller har arbetstillstånd.

Om du är medborgare i EU, ESS eller Schweiz gäller andra regler. Du ska bo i Halmstads kommun och vara minst 16 år. Du behöver alltså inte vara folkbokförd i kommunen eller ha ett svenskt personnummer.

Studievägar inom sfi

Sfi finns på flera olika nivåer. De olika nivåerna kallas för studievägar. När du gör en ansökan kommer en administratör placera dig på en nivå utifrån dina förutsättningar.

Studieväg 1 – kurs A, B, C och D
För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.
Du kan läsa studieväg 1 som skolförlagt och flex.

Studieväg 2 – kurs B, C och D
För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.
Du kan läsa studieväg 2 som skolförlagt och flex.

Studieväg 3 – kurs C och D
För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.
Du kan läsa studieväg 3 som skolförlagt, flex och på distans.

Skolförlagt, flex och distans – läs mer om de olika sätten att studera

Kombinera sfi med grundläggande kurser

Du läsa sfi samtidigt som du studerar grundläggande kurser eller är på praktik, jobb eller annan sysselsättning.

Här kan du läsa sfi

Via nedan länkar kan du läsa om de olika skolorna. Observera att du inte kan göra din ansökan till skolan där.

Kursstarter och ansökningsperioder

Utbildningarna har flera kursstarter under året. Det startar en ny kurs var femte vecka. Studierna har endast uppehåll för nationella helgdagar.

Kursstarter sfi 2024

Period

Kursstart

Ansök mellan

Period 1

8 januari 2024

23 oktober - 6 december 2023

Period 2

12 februari 2024

7 december 2023 - 10 januari 2024

Period 3

18 mars 2024

15 januari - 21 februari 2024

Period 4

22 april 2024

22 februari - 27 mars 2024

Period 5

27 maj

8 april – 2 maj 2024

Språkintroduktion för dig under 20 år

Du som är under 20 år kan också gå på språkintroduktion. Det är ett gymnasieprogram som vänder sig till dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.