Öppna hjälpen

Öppna hjälpen är till för dig som bor i Halmstad. Här får du information om vad kommunen kan erbjuda dig och din familj. Det är lätt att få stöd och hjälp av oss på Öppna hjälpen – berätta för oss hur du vill ha hjälp och på vilket sätt!

Kontakta oss

Via e-post: oppnahjalpen@halmstad.se

Nätverket "Viktiga vuxna" på Andersberg

Nätverket består av vuxna invånare med ett särskilt intresse och engagemang för ungdomsfrågor i lokalsamhället Andersberg.

Verksamheten sker i samverkan mellan Öppna hjälpen, samordnare för SSPF (skola socialtjänst polis fritid), personal på mötesplatsen Zonen samt boende i området.

Är du boende på Andersberg och vill vara med?
Hör av dig till oppna.hjalpen@halmstad.se så berättar vi mer om träffarna.

Nätverket "Vallås aktiva vuxna"

Det här är ett nätverk med invånare på Vallås. Syftet är att arbeta för trygghet och trivsel på Vallås.

Verksamheten sker i samverkan mellan Öppna hjälpen, trygghetssamordnare och Vallåsskolans integrationssamordnare.

Är du boende på Vallås och vill vara med? Hör av dig till oppna.hjalpen@halmstad.se så berättar vi mer om träffarna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev