• Halmstads webbplatser

Samhälls­orientering – om du är ny i Sverige

Denna kurs på 100 timmar ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Kursen är gratis och ges på ditt modersmål eller annat språk som du behärskar väl. Om det inte finns möjlighet till utbildning på ditt modersmål, ges kursen på svenska med tolk.

Foto: Anders Andersson

Anmälan till samhällsorientering

Anmälan till kurs i samhällsorientering

Prata med Studie- och yrkesvägledarna på Halmstad Lärcentrum om du har frågor eller behöver hjälp med anmälan.

Kontakta Halmstad Lärcentrum

Om du går ett etableringsprogram är det Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. som anmäler dig till kursen.

Kursens innehåll

På kursen får du veta hur du kan göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du får också chans att diskutera och ställa frågor.

På kursen går vi bland annat genom hur man söker arbete, olika sätt att se på barnuppfostran och hur man hittar rätt i hälso- och sjukvården.

Du får kunskap om

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv
  • digital kompetens

Vem har rätt till samhällsorientering?

Samhällsorientering är till för dig som är mellan 18 och 64 år som:

  • nyligen har fått uppehållstillstånd och ingår i ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen
  • är anhöriginvandrare och har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år
  • Kursen startar i mån av plats.

Här studerar du

Samhällsorientering läser du på Kommunvux.