Nationella minoriteter

Här kan du som talar något av Sveriges fem minoritetsspråk läsa om dina rättigheter i kommunen.

Nationella minoritetsspråk

Du som är jude, rom, same, sverigefinne eller tornedaling tillhör Sveriges fem nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är:

  • Jiddisch
  • Romani chib
  • Samiska
  • Finska
  • Meänkieli

Dina rättigheter i kommunen

Om en kommun ingår i ett förvaltningsområde har du särskilda rättigheter som nationell minoritet. Halmstads kommun ingår inte i ett förvaltningsområde. Det finns ändå krav som vår kommun måste följa, till exempel att du ska kunna använda ditt språk om myndigheterna har språkkunnig personal.

Grundskola och äldreomsorg

Barn i grundskolan, som tillhör en nationell minoritet, har rätt att läsa sitt språk även om de är nybörjare.

Inom äldreomsorgen ska det finnas personal som kan prata samiska, meänkieli eller finska. Du som tillhör en nationell minoritet har rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som behärskar språket.

Om du har behov av stöd eller hjälp, kontakta den berörda verksamheten.

Andra myndigheter

Ska du medverka i en rättegång har du rätt att ha tolk och prata på ditt modersmål.

Du kan kontakta följande instanser skriftligen på samiska och finska:

  • Riksdagens ombudsmän
  • Justitiekanslern
  • Försäkringskassan
  • Skatteverket
  • Diskrimineringsombudsmannen

Din kultur

De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Det gäller i hela Sverige, i alla kommuner, även de som inte ingår i förvaltningsområdet.