• Halmstads webbplatser

Nationella minoriteter

Här kan du som talar något av Sveriges fem minoritetsspråk läsa om dina rättigheter i kommunen.

Nationella minoritetsspråk

Du som är jude, rom, same, sverigefinne eller tornedaling tillhör Sveriges fem nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är:

 • Jiddisch
 • Romani chib
 • Samiska
 • Finska
 • Meänkieli

Flaggning på nationaldagar

Samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar har en uttalad dag som firas årligen och som Halmstads kommun flaggar på sedan 2021. Den judiska befolkningen har ingen uttalad dag eller flagga.

Halmstads kommun flaggar på följande dagar:

 • 6 februari Samernas nationaldag
 • 24 februari: Sverigefinnarnas dag
 • 8 april: Romernas nationaldag
 • 15 juli: Tornedalingarnas dag

Dina rättigheter i kommunen

Om en kommun ingår i ett förvaltningsområde har du särskilda rättigheter som nationell minoritet. Halmstads kommun ingår inte i ett förvaltningsområde. Det finns ändå krav som vår kommun måste följa, till exempel att du ska kunna använda ditt språk om myndigheterna har språkkunnig personal.

Om du har behov av stöd eller hjälp, kontakta den berörda verksamheten.

Grundskola

Som elev på någon av kommunens skolor har du rätt att erbjudas modersmålsundervisning på ditt nationella minoritetsspråk.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen ska det finnas personal som kan prata samiska, meänkieli eller finska. Du som tillhör en nationell minoritet har rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som behärskar språket. Du ska ha möjlighet att bevara din kulturella identitet inom kommunens äldreomsorg.

Bibliotek

Folkbiblioteken i Halmstads kommun erbjuder böcker på minoritetsspråken. Alla ska ha möjlighet att utveckla sin kultur och använda sitt språk.

Kontakt med kommunen

Du som tillhör en nationell minoritet har också särskilda rättigheter inom delaktighet och information. Till exempel ska kontakt med kommunen erbjudas på ditt minoritetsspråk i den mån som är möjligt. Halmstads kommun ska också arbeta för att ge möjlighet till inflytande i frågor som rör nationella minoriteter.

Andra myndigheter

Ska du medverka i en rättegång har du rätt att ha tolk och prata på ditt modersmål.

Du kan kontakta följande instanser skriftligen på samiska och finska:

 • Riksdagens ombudsmän
 • Justitiekanslern
 • Försäkringskassan
 • Skatteverket
 • Diskrimineringsombudsmannen

Din kultur

De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Det gäller i hela Sverige, i alla kommuner, även de som inte ingår i förvaltningsområdet.