• Halmstads webbplatser

Böcker på minoritetsspråk

På biblioteken finns böcker på Sveriges fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Du kan reservera litteratur på minoritetsspråk till alla bibliotek. Du hittar minoritetsspråkshyllor på:

Symbolen för minoritetsspråk

All media på minoritetsspråkshyllorna är märkta med en kvadrat uppdelad i blått, gult, grönt och rött.

Symbol för minoritetsspråkshyllor

Kostnadsfria e-böcker på minoritetsspråk

Bläddra – e-böcker på flera minoritetsspråk

Bläddra är Kungliga bibliotekets app med e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Du kan använda appen på mobil och surfplatta. Du behöver inget konto för att läsa böckerna. Hämta appen i App Store Länk till annan webbplats. eller Google Play Länk till annan webbplats..

Digital Yiddish library – e-böcker på jiddisch

Digitala samling jiddisch innehåller mer än 11 000 jiddischtitlar. Du kan ladda ner dem eller läsa dem online.

Polarbibblo – läs, skriv, rita och spela

Polarbibblo är en webbplats där du som barn kan få dina egna texter, teckningar eller boktips publicerade. Det finns också spel och quiz. Språken som används på Polarbibblo är finska, meänkieli (alla dialekter och varieteter), samiska (alla dialekter och varieteter) och svenska.

Romsk läsambassad

Biblioteken i Halmstad och Stadsbiblioteket är utnämnda till romsk läsambassad av Kulturrådet. Läsambassadernas syfte är att stärka romers tillgång till bibliotek och läsning.

Biblioteken erbjuder medier på romani som du hittar på bibliotekens minoritetsspråkshyllor. Du kan också hitta mer information om Sveriges minoriteter och vad biblioteken kan erbjuda. Biblioteken lyfter fram romernas högtider och minnesdagar på samtliga bibliotek i kommunen, genom affischer och utställningar.

Om romska läsambassader

Att vara romsk läsambassad betyder att biblioteken arbetar med att utveckla sin verksamhet för den nationella minoriteten romer.

Biblioteken som är romska läsambassader har utökat bestånd av litteratur på romani chib, olika arrangemang och aktiviteter riktade mot romer, samt samarbete med föreningar och brobyggare.

Romska läsambassader finns på flera bibliotek runt om i Sverige.

Om minoritetsspråk på biblioteken

Minoritetsspråkshyllorna finns till för att informera, öka kunskap, bevara språk och kultur och skapa förståelse för de nationella minoriteterna, samt motverka diskriminering.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna satta av Sveriges Riksdag för att räknas som minoritetsgrupp. Varje grupp har aktivt värnat sin kultur och sitt språk så att de utgör en levande del av det svenska samhället och kulturarvet. Alla fem grupper har funnits i Sverige under mycket lång tid. Samerna är även Sveriges urfolk.

Det är individens självidentifikation som avgör om hen vill tillhöra en eller flera av de nationella minoriteterna.