• Halmstads webbplatser

Kapprums­bibliotek på förskolor

Du som arbetar i förskola kan uppmuntra och inspirera föräldrar att regelbundet läsa högt för sina barn med hjälp av ett så kallat kapprumsbibliotek.

Så fungerar det

Ert kapprumsbibliotek består av böcker som ni lånar från biblioteket eller bokbussen. Här finns ett fräscht och aktuellt bestånd av bilderböcker att välja mellan. Det finns även barnböcker på andra språk än svenska att låna.

Vårdnadshavare kan sedan låna hem böcker från kapprumsbiblioteket att läsa med sina barn. På så vis främjar förskolan goda läsvanor och ger förutsättningar för läsning tillsammans i familjen.

Så sköter ni kapprumsbiblioteket

För att få omväxling i ert utbud ska ni kontinuerligt låna och lämna tillbaka böcker på biblioteket eller bokbussen. Behöver ni låna om en bok, sköter biblioteket detta.

Biblioteket kan hjälpa till med att välja böcker om ni önskar det. Det finns även tips på webben som uppdateras med jämna mellanrum:

Skapa en plats i ert kapprum där böckerna syns bra. Ställ gärna böckerna i hyllan med framsidan utåt. Det lockar barn och vårdnadshavare att låna.

Inspirera till att låna och läsa böcker

Personalen ska visa intresse för läsning, inspirera barnen till läsning och uppmuntra vårdnadshavare att läsa högt för sina barn.

Lånesystem

Ni behöver ett enkelt lånesystem, som Kärnhuset hjälper er med att ta fram.

Förskolan behöver skapa en rutin för lånesystemet och hur vårdnadshavare och barn ska informeras om Kapprumsbiblioteket och hur de lånar.

Så startar ni ett kapprumsbibliotek

  1. Förskolans rektor kontaktar språk-, läs- och skrivutvecklare för att anmäla förskolans eller avdelningens intresse.
  2. Biblioteken tar kontakt med förskolan.
  3. Er förskola har en kontaktperson som ansvarar för kontakten med biblioteket. Ansvaret ska lämnas över till ny kontaktperson vid längre frånvaro.
  4. Förskolan får ett särskilt bibliotekskort för kapprum som ni använder för att låna de böcker som ska lånas ut i kapprumsbiblioteket. Det är viktigt att rätt kort används då lånen i kapprumsbiblioteket styr författarersättningen på de böcker som lånas ut.

Hos Resurscentrum Kärnhuset Länk till annan webbplats. kan förskolans personal få handledning och fortbildning.