• Halmstads webbplatser

Bibliotekens tjänster

Här hittar du allt om hur du kan använda biblioteken – på biblioteken eller hemifrån. Här hittar du praktisk information och tjänster som gör att du kan låna böcker, beställa fjärrlån, skriva ut, kopiera med mera. Vi förklarar hur det fungerar.