• Halmstads webbplatser

Tillgängliga medier

Du kan läsa på många olika sätt: på papper, på skärm, genom att lyssna eller genom att känna med fingrarna. Du som har svårt att läsa en vanlig bok kan få hjälp av biblioteket med att hitta andra sätt att läsa på. Vi har bland annat böcker med stor text, lättlästa böcker och talböcker.