• Halmstads webbplatser

Lättlästa böcker

På biblioteket kan du låna lättlästa böcker. Det är böcker skrivna med ett lättare språk. Perfekt för dig som vill börja läsa! Det finns lättlästa böcker för både barn, ungdomar och vuxna.

Lättlästa böcker

Att en bok är lättläst innebär att form och innehåll har förenklats.

Boken är kortfattad. Meningarna är kortare och enklare ord används.

Boken blir lättare att läsa och förstå.

Lättlästa böcker finns som berättelser och som faktaböcker.

Dessa böcker får alla låna.

Lättlästa böcker passar framför allt dig som:

 • är en ovan läsare.
 • har någon form av läsnedsättning.
 • har svenska som andraspråk.

De lättlästa böckerna står i hyllor märkta med "Börja läsa", "Snabbläst" och "Lättläst" på ditt bibliotek.

På biblioteket kan du få hjälp att hitta en bok som passar dig. Bara fråga personalen!

Börja läsa – lästräningsböcker för barn

"Börja läsa" är böcker för barn som just har börjat läsa. De finns i olika svårighetsnivåer. Några av böckerna har enbart versaler. Du hittar dem i hyllan märkt med "Börja läsa".

Börja läsa-böcker i bibliotekskatalogen Nova

Snabblästa ungdomsböcker

På biblioteken finns snabblästa ungdomsböcker för dig som behöver träna läsning med enklare texter. Du hittar dem i hyllan märkt "Snabbläst".

Snabblästa ungdomsböcker i bibliotekskatalogen Nova

Lättläst för vuxna

De lättlästa vuxenböckerna är indelade i 4 nivåer på biblioteket. "Lättläst 1" är den lättaste.

Lättläst 1

 • Lätta ord
 • Enkla meningar
 • Lite text på varje sida
 • Berättelser om vardagen
Lättlästa böcker, nivå 1

Lättläst 2

 • Lätta ord
 • Meningar med lite flera ord
 • Berättelsen handlar oftast om en tid och plats
 • Berättelsen handlar om några få personer
Lättlästa böcker, nivå 2

Lättläst 3

 • Svårare ord
 • Något längre meningar
 • Berättelsen handlar om flera personer
 • Berättelsen kan hoppa i tid och plats
 • Mer text på varje sida
Lättlästa böcker, nivå 3

Lättläst 4

 • Mer svåra och ovanliga ord
 • Långa meningar
 • Bildspråk - språket innehåller liknelser och symboler
 • Detaljerade beskrivningar av personer och platser
 • Berättelsen kan hoppa i tid och plats
 • Böcker med många sidor
Lättlästa böcker, nivå 4

På Stadsbiblioteket och på Internet finns tidningen "8 sidor" Länk till annan webbplats.. I den kan du läsa nyheter på lättläst svenska.

Lättlästväskor för vuxna

Ska du ha ha en läsecirkel eller högläsning med lättlästa böcker kan du låna lättlästväskor. Både privatpersoner och organisationer som ska ha läsecirkel eller högläsning kan låna lättlästväskor.

Väskorna finns på Stadsbiblioteket men kan också beställas till något av våra andra bibliotek.

Varje väska innehåller flera böcker och material som kan hjälpa till att förstå bokens innehåll. Några väskor innehåller extra mycket material. Det kan till exempel vara instrument, kryddor att dofta på eller föremål att känna på. Dessa väskor är märkta med "Innehåller rekvisita" i bibliotekskatalogen Nova.

Lättlästväskorna finns i de fyra olika lättlästnivåerna ovan, där 1 är den lättaste nivån. I bibliotekskatalogen kan du se väskorna och reservera till ditt bibliotek:

Lättlästväskorna är framtagna med bidrag från Kulturrådet.