• Halmstads webbplatser

Verksamhets­stöd

Föreningar och kulturaktörer som driver kontinuerlig kulturverksamhet kan söka verksamhetsstöd.

Det här kan du söka för

Syftet med stödet är att ge föreningar och kulturaktörer i Halmstads kommun goda förutsättningar att bedriva kontinuerlig kulturell verksamhet. Verksamheten ska vara av kulturpolitisk betydelse och komplettera eller utveckla det nuvarande utbudet i kommunen.

Vem som kan söka

Du kan söka bidraget för en juridisk person. En juridisk person är exempelvis föreningar, organisationer, stiftelser och bolag. Den huvudsakliga verksamheten ska vara förlagd i Halmstads kommun. Du kan alltså inte söka som privatperson.

Ansökan

Första gången din verksamhet ansöker kan ni få stödet beviljat för ett verksamhetsår. Nästa gång kan ni få bidraget beviljat för ett, två eller tre år åt gången. Lämna in ansökan senast 31 augusti för kommande verksamhetsår. Beslut meddelas i november.

Ansök om verksamhetsstöd

När du har ansökt

Efter att du har ansökt, kommer kommunen att ha en dialog med din verksamhet. Om din verksamhet har flerårigt verksamhetsstöd, sker dialog med kommunen minst en gång per år.

Det är kulturnämnden som fattar beslut om verksamhetsstöd.

Redovisning

Redovisa stödet senast 30 april året efter verksamhetsåret.

Redovisa verksamhetsstöd

Nämn kommunen i er kommunikation

Texten ”Med stöd av Halmstads kommun” eller Halmstads kommuns logotyp ska alltid finnas med i all extern kommunikation om det ni fått stöd för. Det kan till exempel vara marknadsföring, pressmeddelanden och webbinformation.

Logotypen ska inte användas i något annat sammanhang än tillsammans med det ni fått stöd för.