Beviljade kulturstöd

Här kan du se de senast beviljade kulturstöd som har delats ut.
Om du behöver information om tidigare utdelade kulturstöd kan du kontakta Halmstad direkt.

Arrangemangs- och projektstöd

Arrangemangs- och projektstöd

Förening eller grupp

Aktivitet


Beviljat belopp i kronor

Robert Hais

Five Fringe Flavours, konstnärliga installationer för det offentliga rummet.

 

20 000

 

Hallands Bildningsförbund

Kulturarvsfestival på Friluftsmuseet Hallandsgården 13 maj 2023.

 

30 000

 

Halmstads Idrottshistoriska förening

Föreläsningsserie med 5 stycken caféaftnar under 2023.

 

20 000

 

Hallarnas skådespelarlag

Barn- och familjeföreställningen Tingeling och sagornas väktare i Wapnö slottspark under sommaren 2023.

 

75 000

 

Föreningen För Fyrverkerimusikens Främjande

Fyrverkerifestival 31 augusti - 3 september 2023.

 

100 000

 

Blue Heart Bluesförening

Konserter med bluesmusik på kulturhuset Najaden under 2023.

 

30 000

 

Rickard Fredborg

Kultur i Natur, projekt för att tillgängliggöra danskonst för människor på ett innovativt och hållbart sätt. Dansen ska användas för en interaktiv upplevelse i en miljö där dans vanligtvis inte existerar.

 

55 000

 

Harplinge Spelmanslag

Årliga Spelmansstämma i samarbete med Eldsberga Hembygdsförening i Dammen Eldsberga 13 augusti 2023.

 

4 500

 

Getinge Hembygdsförening

Getinge-Rävinge hembygdsförening firar 50 år den 16 sep 2023 med musikuppträdanden, slöjdakrobatik,

workshops mm.

 

30 000

 

Musica Halmstad

Höstkonsert på Najaden

10 000

Kultur- och mediaföreningen, Kulingvarning

Teatergruppen Stjärnans julspel.

20 000

Föreningeshuset Husknuten

Allahjärtans ljud och filmfestival. För, om och av personer med funktionsvariationer.

12 000

Föreningeshuset Husknuten

Konstutställning "Luciasalongen". En inkluderande konsturställning för, av eller med människor med funktionsvariationer.

7 500

Halmstads Symfoniorkester

Hear, the first Cuckoo in Spring in Halmstad! Vårkonsert på Najaden.

50 000

Körklangen

Fiskaren och Gud. Musikalteater på Najaden.

76 000

Halmstads föreläsningsförening

Föreläsningsverksamhet 2024.

80 000

Kulturverket

All världens musik på Andersberg.

100 000

Verksamhetsstöd

Uppdragsstöd

Förening, grupp eller företag

Aktivitet

Beviljat belopp i kronor

Musicsa Halmstad

Genomföra storbandskonserter under 2023.

 

150 000

 

Konserthusgruppen

Fortsätta göra Najaden till en mötesplats för musik och angränsande kulturformer genom konserter med professionella orkestrar och artister.

300 000

 

Isildurs Bane

Genomföra IB Expo i alla sina delar och utgöra en teknisk och framförallt kontnärlig resurs för unga aktörer inom musiklivet i Halmstad under 2023.

100 000

 

Kulturverket

Genomföra konserter av konstnärlig kvalitet på Kulturverket med inriktning mot en vuxen publik.

95 000

 

Halmstads Hembygdskrets

Möjliggöra bevarande av kulturarv genom fördelning av bidraget till anslutna hembygdsföreningar vilka också är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund.

80 000

 

Halmstads symfoniorkester

Kontinuerlig symfoniorkesterverksamhet på Kulturhuset Najaden med ideella och professionella musiker från Halmstad med omnejd, kulturskoleelever och deras lärare, professionella dirigenter och solister.

40 000

 

FIKA

Kulturprogram under sommaren på Rotundan i Norre Katts Park.

250 000

 

Föreningen Alla Hjärtans Vänner

Fortsätta sitt arbete med kulturaktiviteter för seniorer på Alla Hjärtans Hus.

30 000

 

VTST

Internationella Gatuteaterfestivalen i Halmstad under sensommaren.

350 000

 

Halmstads Kammarmusikförening

Erbjuda ett varierat och kvalitativt kammarmusikutbud i Halmstad.

 

90 000

 

Jazz i Halmstad

Erbjuda ett varierat och regelbundet konsertutbud av god kvalitet med utrymme för såväl den samtida och gränsöverskridande jazzen som den mer traditionella.

125 000

 

Operation Opera

Fortsatt arbete med experimentell musikdramatik. Kompaniet ska utgöra en konstnärlig resurs för Halmstads kulturliv, dels som mötesplats för professionella artister inom området och dels genom aktiveringen av alternativa scenrum och lokaler.

85 000

 

Harp ArtLab

Harp Art Lab ska fortsätta verka för att vara en konstnärlig resurs för Halmstads kulturliv genom att fungera som plattform för konstnärliga projekt och mötesplats för konstnärer lokalt och internationellt. Föreningen ska fortsätta utveckla och arrangera konstlaboratoriet för ljudkonst i Harplinge väderkvarn bland annat genom en årligen återkommande ljudkonstfestival.

100 000

 

Garnisons- och luftvärnsmuseet

Garnisons- och luftvärnsmuseet ska utveckla museets innehåll för att nå en större och bredare publik, utveckla museets tillgänglighet och stärka den publika verksamheten.

75 000

 

Halmstads Riksteaterförening

Arrangera professionell scenkonst både från stora instutitoner och från mindre scener i landet. Föreställningarna ska ske på platser runt om i hela Halmstads kommun.

300 000

 

Halmstads Idrottshistoriska förening

Driva Halmstads idrottshistoriska museum på Halmstads Arena.

93 076

 

Arkiv Halland

För fortsatt verksamhet och bevarande av de ägarlösa arkiven med säte i Halmstads kommun.

67 000

 

Arkiv Halland - Knut Jesperssons samling

Bevarandet av 3480 ljudband samt arkivhandlnigar (1953-2003).

6 700

 

Stöd till konstnärlig utveckling

Stöd till konstnärlig utveckling

Konstnär eller företag

Aktivitet

Beviljat belopp i kronor

Cecee Rowland-Huss

Utveckling av projekt

Sticks and Stones.

10 000

Rickard Fredborg

Utveckling av projektet

Impromera.

10 000

 

Stöd till studieförbund

Stöd till studieförbund 2021

Studieförbund

Beviljat belopp i kronor

ABF Syd Halland

971 436

Studieförbundet Bilda

193 858

Folkuniversitetet

177 846

Ibn Rushd

586

Kulturens Bildningsverksamhet

6 318

Medborgarskolan

291 112

NBV

433 994

Sensus

438 180

Studiefrämjandet Halland

374 888

Studieförbundet Vuxenskolan

761 780

 

Verksamhetsstöd för demokrati- och rättighetsfrågor

Stödet ska stärka arbetet för "Den inkluderande kommunen", ett av de områden i Halmstads kommuns strategiska plan, framtagen för att utveckla Halmstad.

Verksamhetsstöd – demokrati och rättighetsfrågor

Förening

Beviljat belopp i kronor

Gullbrandstorps Samhällsförening

 

36 000

 

Slättåkra bygdeförening

 

66 000

 

Snöstorps stadsdelsförening

 

20 000

 

Kvibille allförening

 

91 000

 

Simlångsdalens samhällsförening

 

158 000

 

Haverdals samhällsförening

 

20 000

 

Trönninge samhällsförening

 

24 000