Beviljade kulturstöd

Här kan du se vilka kulturstöd som har delats ut hittills i år.

Arrangemangs- och projektstöd

Arrangemangs- och projektstöd

Förening eller grupp

Aktivitet


Beviljat belopp i kronor

Blue heart blues­förening

Arrangera konserter med bluesmusik i Halmstad under 2022.

60 000

Allkonstverket i Ysby AB

Dramatisering av Kathinka Lindhes bok "Sixten Sparre, mannen som mördade Elvira Madigan".

150 000

Halmstads idrotts­historiska förening

Caféaftnar med inbjudna föreläsare under 2022.

20 000

Föreningen för fyrverkeri­musikens främjande

Fyrverkeri­musikfestival i Halmstad 31 aug–3 sep 2022.

100 000

Halmstad brass

Jubileums­konsert på Najaden den 22 oktober 2022 med anledning av att föreningen firar 50 år.

25 000

Nova cantica

"Kära 50-tal, ljuva 60-tal", en kavalkad med musik från 50- och 60-talen.

45 000

Hallands släktforskarförening

Arrangera Hallands släktforskarförenings 40-års jubileum på Halmstads Arena den 1–2 oktober 2022.

10 000

Kulturverket

Världsmusikkonserter på Andersberg sommar och höst 2022.

35 000

Körklangen

Föreställningen "Fake news" hösten 2022 på Kulturhuset Najaden.

10 000

Flottans män

Firande av marinen i Sverige 500 år, i och omkring Marinstugan i Halmstad.

10 000

Halmstad fotoklubb

Jurybedömd fototävling 10 september 2022, öppen för alla, där vinnarna får medverka i en utställning på Hallarna. Utställningen startar 24 september och pågår fyra veckor.

2 000

Robert Hais

"Reagera-Agera-Markera", offentlig temporär konst på Storgatan i Halmstad augusti 2022.

40 000

Kamil A Lukaszewicz

"Reagera-Agera-Markera", offentlig temporär konst på Storgatan i Halmstad augusti 2022.

40 000

Anton Wernebäck

Föreställningen "Solägget - en musikalisk resa genom sagans värld", hösten 2022.

17 500

Harplinge spelmanslag

Spelmansstämma i Eldsberga hembygdsgård 14 augusti 2022.

3 800

Verksamhetsstöd

Uppdragsstöd

Förening, grupp eller företag

Aktivitet

Beviljat belopp i kronor

VTST

Internationella gatuteaterfestivalen i Halmstad under sensommaren 2022.

350 000

Halmstads riksteater­förening

Arrangera professionell scenkonst från både stora institutioner och mindre scener i landet. Föreställningarna ska ske på platser runt om i hela Halmstads kommun under hela 2022.

300 000

Hallands bildnings­förbund

Under åren 2020–2022 årligen uppföra tolv musikteater­­föreställningar av Kungamötet på slottet. Bygga ensemblen på aktörer i spridda åldrar, samt lokala och professionella musiker.

300 000

Konserthus­gruppen

Fortsätta göra Najaden till en mötesplats för musik och angränsande kulturformer genom åtta konserter med professionella orkestrar och artister.

300 000

Kultur- och media­föreningen Kulingvarning

Arbetet med teatergruppen Stjärnan.

100 000

Harp ArtLab

Harp Art Lab ska fortsätta verka för att vara en konstnärlig resurs för Halmstads kulturliv genom att fungera som plattform för konstnärliga projekt och mötesplats för konstnärer lokalt och internationellt.
Föreningen ska fortsätta utveckla och arrangera konstlaboratoriet för ljudkonst i Harplinge väderkvarn bland annat genom en årligen återkommande ljudkonstfestival.

100 000

Isildurs Bane

Genomföra IB Expo i alla sina delar och utgöra en teknisk och framförallt kontnärlig resurs för unga aktörer inom musiklivet i Halmstad under 2022.

100 000

Jazz i Halmstad

Erbjuda ett varierat och regelbundet konsertutbud av god kvalitet med utrymme för såväl den samtida och gränsöverskridande jazzen som den mer traditionella.

125 000

Kulturverket

Genomföra konserter av konstnärlig kvalitet på Kulturverket med inriktning mot en vuxen publik.

95 000

Halmstads kammar­­musik­förening

Erbjuda ett varierat och kvalitativt kammarmusikutbud i Halmstad under 2022.

90 000

Operation opera

Fortsatt arbete med experimentell musikdramatik. Kompaniet ska utgöra en konstnärlig resurs för Halmstads kulturliv. Dels som mötesplats för professionella artister inom området och dels genom aktiveringen av alternativa scenrum och lokaler.

85 000

Halmstads symfoni­orkester

Kontinuerlig symfoniorkester­verksamhet på Kulturhuset Najaden med ideella och professionella musiker från Halmstad med omnejd, kulturskoleelever och deras lärare. Professionella dirigenter och solister. Avsikten är att bredda publiken, vända sig mot unga och nya målgrupper. Samarbeta med näringslivet.

20 000

FIKA

Kulturprogram på Rotundan i Norre katts park under sommaren 2022.

250 000

Föreningen Alla hjärtans vänner

Fortsätta sitt arbete med
kulturaktiviteter för seniorer på Alla hjärtans hus.

30 000

Halmstads hembygds­krets

Möjliggöra bevarande av kulturarv genom fördelning av bidraget till anslutna hembygdsföreningar, vilka också är medlemmar i Sveriges hembygdsförbund.

80 000

Arkiv Halland

För fortsatt verksamhet och bevarande av de ägarlösa arkiven med säte i Halmstads kommun.

67 000

Arkiv Halland – Knut Jesperssons samling

Bevarandet av 3 480 ljudband samt arkivhandlnigar (1953–2003).

7 700

Halmstads idrotts­historiska förening

Driva Halmstads idrottshistoriska museum på Halmstads Arena.

84 000

Garnisons- och luftvärns­muséet

Garnisons- och luftvärnsmuséet ska utveckla museets innehåll för att nå en större och bredare publik, utveckla museets tillgänglighet och stärka den publika verksamheten.

75 000

Stöd till konstnärlig utveckling

Stöd till konstnärlig utveckling

Konstnär eller företag

Aktivitet

Beviljat belopp i kronor

Kristofer Vishnu Carlsson

För manusarbetet till filmprojektet VÄSEN.

10 000

Stöd till studieförbund

Stöd till studieförbund 2021

Studieförbund

Beviljat belopp i kronor

ABF Halland

971 250

Folkuniversitetet

179 518

Ibn Rushd

302

Kulturens bildnings­verksamhet

6 237

Medborgar­skolan

274 316

NBV väst

438 185

Sensus västra

435 231

Studie­främjandet Halland

374 325

Studie­förbundet Bilda

195 649

Studie­förbundet Vuxenskolan

774 987

Verksamhetsstöd för demokrati- och rättighetsfrågor

Stödet ska stärka arbetet för "Den inkluderande kommunen", ett av de områden i Halmstads kommuns strategiska plan, framtagen för att utveckla Halmstad.

Verksamhetsstöd – demokrati och rättighetsfrågor

Förening, grupp eller företag

Beviljat belopp i kronor

Snöstorps stadsdels­förening

12 000

Kvibille allförening

136 000

Slättåkra bygdeförening

43 900

Trönninge samhälls­förening

13 000

Simlångs­dalens samhälls­förening

179 000

Haverdals samhällsförening

6 000

Harplinge samhällsförening

25 000

RFSL Halland

69 000