Kulturhuset Najaden

Kulturhuset Najaden är ett hus för musik, dans och kultur i alla dess former och har formats tillsammans med det lokala kulturlivet. Huset har en yta på totalt 5000 kvadratmeter där amatörer, professionella, utövare, deltagare och publik möts över generationsgränserna.

Här hittar du Kulturhuset Najadens webbplats:

Informationen kommer att flyttas över till den här webbplatsen under 2021.

Kuturhuset Najadens nyhetsbrev