• Halmstads webbplatser

Arrangemangs- och projektstöd

Detta stöd kan du söka för kostnader i samband med ett kulturarrangemang eller ett projekt.

Det här kan du söka för

Stödet är till för att ge föreningar och kulturskapare möjlighet att genomföra tillfällig kulturverksamhet. Verksamheten ska vara publik och äga rum i Halmstads kommun. Arrangemangen kan vara enstaka eller i en serie under året. Projekten ska genomföras och avslutas inom en given tidsram och vara av engångskaraktär.

Vem som kan söka

Stödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, organisationer, stiftelser och bolag) samt personer som har F-skattsedel som enskild näringsidkare (enskild firma).

Storlek på bidraget

Ansökningsbeloppet kan variera från 1 000 kronor och uppåt.

Ansökan

Senaste ansökningsdatum:

  • 31 januari
  • 30 april
  • 30 september

Handläggningen av din ansökan påbörjas efter sista ansökningsdatum.

Ansök om arrangemangs- och projektstöd

Redovisning

Inom två månader efter att arrangemanget eller projektet avslutats ska du skicka in en redovisning. Det gör du på en separat blankett som sedan ska laddas upp i föreningsregistret. Du ska redovisa i föreningsregistret oavsett om det är en förening eller en annan typ av organisation som fått stödet.

Har du frågor, kontakta kommunens kulturstödshandläggare.

Redovisa arrangemangs- och projektstöd

Nämn kommunen i er kommunikation

Texten ”Med stöd av Halmstads kommun” eller Halmstads kommuns logotyp Länk till annan webbplats. ska alltid finnas med i all extern kommunikation om det ni fått stöd för. Det kan till exempel vara marknadsföring, pressmeddelanden och webbinformation.

Logotypen ska inte användas i något annat sammanhang än tillsammans med arrangemanget eller projektet som ni fått stöd för.