Arrangemangs- och projektstöd

Detta stöd kan du söka för kostnader i samband med ett kulturarrangemang eller ett projekt.

Det här kan du söka för

Stödet är till för att ge föreningar och kulturaktörer möjlighet att genomföra tillfällig kulturverksamhet. Verksamheten ska vara publik och äga rum i Halmstads kommun. Arrangemangen kan vara enstaka eller i en serie under året. Projekten ska genomföras och avslutas inom en given tidsram och vara av engångskaraktär.

Vem som kan söka

Stödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, organisationer, stiftelser och bolag) samt personer som har F-skattsedel som enskild näringsidkare (enskild firma).

Storlek på bidraget

Ansökningsbeloppet kan variera från 1 000 kronor och uppåt.

Ansökan

Senaste ansökningsdatum

Arrangemanget äger rum

Ansök senast

1–31 juli

31 januari

1 juli – 31 december

30 april

Nästa år

30 september

Handläggningen av din ansökan påbörjas efter sista ansökningsdatum.

Ansök om arrangemangs- och projektstöd

Redovisning

Inom två månader efter att arrangemanget eller projektet avslutats ska du skicka in en redovisning. Det gör du i samma system som du ansöker i (föreningsregistret, FRI).

Redovisa arrangemangs- och projektstöd

Nämn kommunen i er kommunikation

Texten ”Med stöd av Halmstads kommun” eller Halmstads kommuns logotyp ska alltid finnas med i all extern kommunikation om det ni fått stöd för. Det kan till exempel vara marknadsföring, pressmeddelanden och webbinformation.

Logotypen inte användas användas i något annat sammanhang än tillsammans med det ni fått stöd för.