• Halmstads webbplatser

Scener, lokaler och tjänster

På Kulturhuset Najaden kan du få hjälp med att anordna en konsert, föreställning, konferens eller ett digitalt arragemang.