Låna eller hyra kultur­­förvaltningens lokaler

Föreningar och studieförbund i Halmstads kommun får hyra lokal till reducerat pris på biblioteken, Medborgarservice Andersberg, Nolltrefem, Kulturhuset Najaden och Dramalogen. I vissa lokaler finns också möjlighet till fri hyra.

Det är kulturnämnden som varje år beslutar om lokalhyror. De beslutar även hur avgifter och hyresvillkor ska tolkas.

Regler när du hyr en lokal

 • Du får bara använda lokalen i det syfte, under den tid och på de villkor som avtalats.
 • Du har ansvar för att känna till ordningsbestämmelser och regler för brandskydd och säkerhet. Denna information får du när avtalet skrivs.
 • Hyresgäster, samarbetspartners och andra som nyttjar kulturförvaltningens lokaler ska dela Halmstad kommuns värdegrund.

Möbler, utrustning och städning

 • Du hyr lokalerna i befintligt skick med ordinarie möblering och utrustning. Om du vill göra ändringar måste du komma överens om det med verksamheten. Det kan då tillkomma en avgift för personal.
 • Om du behöver utrustning utöver det som finns i verksamheten, får du ordna det själv.
 • Verksamheten tar inget ansvar för eventuella skador eller stölder av användarens egna ägodelar och utrustning.
 • Som hyresgäst ansvarar du för att lokalerna städas och återställs i ursprungligt skick. Om verksamheten behöver städa efter dig debiteras du för det.
 • Du som hyr lokalen ansvarar för användandet av lokaler, inventarier och utrustning. Meddela omgående verksamheten vid eventuella fel och skador. Som hyresgäst är du ersättningsskyldig för skador på dessa.

Avbokning

 • Under coronapandemin kan du avboka avgiftsfritt på grund av coronarelaterade händelser. I övriga fall måste du avboka senast en vecka innan din bokade tid. Annars debiteras du för hyran.
 • Ersättningslokal eller ekonomisk ersättning vid förhinder att utnyttja bokad lokal kan inte ges i de fall orsaken ligger utanför kulturnämndens möjlighet till påverkan.

Ordinarie, reducerad och fri hyra

 • Fri hyra gäller för verksamhet som sker i direkt samarbete eller i samproduktion med kulturförvaltningen. Vissa lokaler har ytterligare möjligheter till fri hyra.
 • Reducerad hyra gäller för föreningar, studieförbund, kommunens verksamheter och Region Hallands kulturverksamheter.
 • Övriga betalar ordinarie hyra.

Kulturnämnden har möjlighet att teckna särskilda avtal om fri eller reducerad hyra utöver de beslutade lokalhyrorna, till exempel vid längre uthyrningsperioder.

Kostnader som tillkommer

Kostnad för extra utrustning samt uthyrning av material tillkommer.

Extra personalinsatser och uthyrning utöver ordinarie arbetstid

Kostnad för extra insatser av personal tillkommer, till exempel förändring av lokalerna, bär- och bygghjälp, scenmästare, brandvakt eller publikvärd. Pris för varje personal och påbörjad timme:

 • Exklusive moms 380 kronor
 • Inklusive moms 475 kronor

Extra städning

Extra städning debiteras med faktisk kostnad, dock minst:

 • Exklusive moms 1 000 kronor
 • Inklusive moms 1 250 kronor

Moms (mervärdesskatt)

Avgifterna är angivna utan moms Länk till annan webbplats.. Kommunens verksamheter betalar avgifterna utan moms. För övriga tillkommer moms.

Föreningsregistret – en förutsättning för reducerad hyra

Föreningar

Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister. Där ska föreningen ladda upp följande årsmöteshandlingar:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Resultat- och balansräkning

Juridiska personer (föreningar, organisationer, stiftelser och bolag)

Även övriga juridiska personer som söker kulturstöd ska registrera sina kontaktuppgifter i föreningsregistret och ladda upp följande handlingar:

 • Registreringsbevis för F-skatt
 • Senaste årsredovisning med tillhörande resultat- och balansräkning

Kulturhuset Najaden

Här finns scener, konferenslokaler och teknik för digitala arrangemang. Ideella föreningar, studieförbund och kulturaktörer i Halmstads kommun har fri hyra i tillgängliga lokaler vardagar klockan 8.00–16.00. I detta fall får lokalerna användas till repetitioner och produktioner för scenkonst men inte för avgiftsbelagda aktiviteter.

I lokalhyran ingår tillträde till kök, loger och andra biutrymmen. Kostnader för ett utökat behov av ljud- och ljustekniker avtalas separat. Terminshyra tillämpas för bokningar på minst tio tillfällen per termin.

Biblioteken

Här finns samlingssal, konferenslokaler och studierum. Nissanscenen är en del av stadsbibliotekets publika yta. Den hyrs ut under särskilda omständigheter. Studierummen kan lånas kostnadsfritt för barn och unga 0–20 år och studenter med studentlegitimation eller motsvarande.

Ordinarie hyra

Utbildningsanordnares kurser, företag och enskilda betalar full avgift.

Ordinarie hyra

Lokal

Högst 4 timmar

Över 4 timmar

Stadsbiblioteket, hela Klarasalen

1 600 kronor

2 800 kronor

Stadsbiblioteket, halva Klarasalen

800 kronor

1 400 kronor

Stadsbiblioteket, konferenslokalen Elsa

800 kronor

1 400 kronor

Stadsbiblioteket, studierum

300 kronor

600 kronor

Nissanscenen

3 000 kronor

4 000 kronor

Vallås bibliotekslokal

400 kronor


Söndrums bibliotekslokal

400 kronor


Hyra för föreningar, studieförbund, kommunens verksamheter och Region Hallands kulturverksamheter

Hyra för föreningar, studieförbund, kommunens verksamheter och Region Hallands kulturverksamheter

Lokal

Högst 4 timmar

Över 4 timmar

Stadsbiblioteket, hela Klarasalen

800 kronor

1 400 kronor

Stadsbiblioteket, halva Klarasalen

400 kronor

750 kronor

Stadsbiblioteket, konferenslokalen Elsa

400 kronor

750 kronor

Stadsbiblioteket, studierum

150 kronor

300 kronor

Nissanscenen

1 500 kronor

2 000 kronor

Vallås bibliotekslokal

200 kronor


Söndrums bibliotekslokal

200 kronor


Dramalogen

Dramalogen har ett scenrum och ett mötesrum. I hyran ingår kök och andra biutrymmen. Vid arrangemang i Parnassen tillkommer alltid kostnad för personal vid scenbygge och föreställningar. 

Ordinarie och reducerad hyra

Reducerad hyra gäller föreningar, studieförbund, kommunens verksamheter och Region Hallands kulturverksamheter.

Hyran är angiven per tillfälle.

Hyra på Dramalogen

Lokal

Ordinarie hyra

Reducerad hyra

Parnassen (scenrum)

3 000 kronor

1 500 kronor

Kabinettet (mötesrum)

1 000 kronor

500 kronor

Nolltrefem

Nolltrefem har en scen, lobby, danslokal, kreativ verkstad och möteslokal. Utomstående som kan använda lokalerna är ideella föreningar, grupper, studieförbund och andra aktörer som bedriver verksamhet för unga i Halmstad. Tillfällen bokade på terminsbasis kan komma att avbokas av kulturförvaltningen, med minst två veckors varsel, utifrån andra evenemang i huset.

Boka lokal på Nolltrefem

Medborgarservice Andersberg

Här finns trivsellokal, sammanträdesrum, utbildningslokal och grupprum. Lokalerna är i första hand avsedda för boende, föreningar och organisationer på Andersberg, samt myndigheter och förvaltningar med verksamhet i området.

Du bokar lokal i förväg genom informationsdisken på Medborgarservice Andersberg. För att hyra trivsellokalen kommer du att få teckna ett särskilda avtal.