• Halmstads webbplatser

Boken kommer – hemleverans av lån

"Boken kommer" är en kostnadsfri service för dig som inte själv kan komma till biblioteket eller bokbussen. Det innebär att du får ditt lån levererat hem till dig.

"Boken kommer" är till för dig som inte klarar av att ta dig till biblioteket under en längre tid. Det kan vara på grund av att du:

  • inte själv kan ta dig till biblioteket på grund av hög ålder.
  • har en långvarig sjukdom
  • har en funktionsnedsättning.
  • håller på att återhämta dig från en sjukdom eller skada.

Tjänsten "Boken kommer" kostar ingenting.

Så blir du Boken kommer-låntagare

  1. Kontakta något av biblioteken för att ansöka om tjänsten. Du behöver inget intyg.
  2. Bibliotekspersonal på ditt närmaste bibliotek kontaktar dig för att prata om leveranser och vad du vill låna. Du kan låna alla typer av medier som biblioteken har att låna ut. Medierna finns på många olika språk.
  3. En gång i månaden får du leverans av nya lån och inför varje gång ringer bibliotekspersonalen till dig för att hjälpa dig välja ut vad du vill låna. Dina lån levereras till din ytterdörr i särskild kasse av bibliotekets vaktmästare eller bokbussens personal.
  4. Du behöver inte tänka på återlämningsdatum eller förseningsavgifter. Den kasse med lån som du fick levererad månaden innan tar vaktmästaren eller bokbusspersonalen med sig tillbaka till biblioteket.

Biblioteken ansvarar för lånen. När du använder tjänsten ”Boken kommer” sparar vi din lånehistorik för att du inte ska få samma lån två gånger. Du kan när som helst be oss radera din lånehistorik.